Kontakt - Umělecké a řemeslné obory

Kontakt na celou školu

Umělecké a řemeslné

Ing. Radek Hejkal +420 569 729 263 Vedoucí odborného výcviku

Kamenosochařské středisko Lipnice

Boleslav Dlouhý +420 569 486 184
+420 720 402 651
Vedoucí KSS Lipnice
Milan Rázl +420 569 486 184
+420 608 250 203
Kovářská dílna
Martin Roháček Kamenická dílna
Martin Šimek +420 569 486 184 Vedoucí učitel KSS Lipnice
MgA. Marek Škubal Ateliér kamenosochařství
Akad. soch. Jan Tomešek Kovářská dílna