Vítejte na Gymnáziu

Gymnázium

Nunc vīvimus, futūra scīre et praeterita corrigere nōn possumus.

Žijeme nyní, nemůžeme poznat budoucnost a změnit minulost.

Ale můžeme změnit Váš život studiem na naší škole!