Vedení školy

Ing. Martin Kubín +420 569 729 253 Ředitel školy
MgA. Milan Krajíček +420 569 729 270 Zástupce ředitele, hlavní výtvarník
Koordinátor bakalářského programu Konzervování-restaurování skla a keramiky
Mgr. Zdeněk Loudát
+420 774 925 359
Zástupce ředitele školy pro praktické vyučování
Ing. Lenka Pinkasová +420 569 729 273 Zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování
Statutární zástupce
Lenka Tvrdíková +420 569 729 266 Ekonomka školy

Nábor

Bc. Helena Kotěrová +420 569 729 274
+420 730 571 908
Studijní referent a archiv
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Učitelé teorie

Mgr. Bohdana Bencová +420 569 729 261 Učitelka německého jazyka a dějepisu
Mgr. Eva Bernadová Učitelka biologie a matematiky
Ing. Marie Boumová +420 569 729 283 Učitelka odborných předmětů
Mgr. Stanislav Čech Učitel odborných předmětů
akad. soch. Sylvie Choisnel Ateliér restaurování a konzervování
RNDr. Miroslav Dočkal Učitel matematiky a informatiky
MgA. Martina Dulová Ateliér kovu
MgA. Michael Franče Ateliér keramiky a porcelánu
Ing. Radek Hejkal +420 569 729 263 Vedoucí odborného výcviku
Ing. Michal Hošek Učitel odborných předmětů
Ing. Dana Hůlová Učitelka anglického jazyka a odborných předmětů
Mgr. Martina Janáková +420 569 729 261 Učitelka českého jazyka a odborných předmětů
MgA. Jiří Jež +420 569 729 286 Ateliér průmyslového designu
MgA. Aleš Jírovec +420 569 452 749 Ateliér skla
Mgr. Veronika Karlová Učitelka odborných předmětů
MgA. Martina Klimošová +420 569 729 286 Ateliér průmyslového designu
Mgr. Jakub Kořínek +420 569 729 271 Učitel TV a AJ
Mgr. Jan Krajíček +420 569 729 271 Učitel tělesné výchovy
MgA. Milan Krajíček +420 569 729 270 Zástupce ředitele, hlavní výtvarník
Koordinátor bakalářského programu Konzervování-restaurování skla a keramiky
Ing. Martin Kubín +420 569 729 253 Ředitel školy
Ing. Andrea Kubínová +420 569 729 276 Učitelka odborných předmětů
Ing. Lenka Kubištová Učitelka odborných předmětů
Mgr. Jana Lacinová Učitelka odborných předmětů
Mgr. Zdeněk Loudát
+420 774 925 359
Zástupce ředitele školy pro praktické vyučování
PhDr. Jana Michková +420 569 729 261 Učitelka dějepisu a výtvarné výchovy
Mgr. Jiří Mráček +420 569 729 271 Učitel matematiky a fyziky
Mgr. Michaela Mutl +420 569 729 264 Učitelka anglického a německého jazyka
Mgr. Jana Neugebauerová +420 569 729 261 Učitelka anglického jazyka
Výchovný poradce
Ing. Jaroslav Novotný Učitel odborných předmětů
Mgr. Michaela Pajerová Učitelka anglického jazyka
Mgr. Miroslava Pavlíková Učitelka českého jazyka a odborných předmětů
Ing. Valerie Pertlová Učitelka ruského jazyka
Mgr. Jaroslav Pešek +420 569 729 264 Učitel matematiky
Ing. Lenka Pinkasová +420 569 729 273 Zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování
Statutární zástupce
Mgr. Leoš Poříz Učitel odborných předmětů
Mgr. Alena Ratajová +420 569 729 281 Vedoucí učitelka VOŠ a SOŠUP
Učitelka českého jazyka a odborných předmětů
Mgr. Ondřej Rezler Učitel PC grafiky a modelování v 3D
Mgr. Lucie Rezlerová +420 569 729 283 Učitelka odborných předmětů
Výchovný poradce
Bc. Šárka Satrapová Učitelka anglického jazyka
Miroslav Sklenář Učitel odborných předmětů, vychovatel
MgA. Marek Škubal Ateliér kamenosochařství
Ing. Andrej Slavíček +420 569 729 264 Učitel odborných předmětů
Ing. Lada Slavíčková +420 569 729 287 Ateliér design interiéru - bytový architekt
Ing. Zdenka Šmídová +420 569 729 277 Učitelka odborných předmětů
Akad. soch. Petra Šťastná +420 569 729 283 Ateliér keramiky
Mgr. František Studnička +420 569 729 280 Učitel matematiky
Ing. Květa Svitáková Učitelka německého jazyka
MgA. Petr Švolba Ateliér
Ing. Renata Točíková Učitelka odborných předmětů
RNDr. Karel Trojan Učitel matematiky a chemie
Petr Vampola +420 569 729 281 Učitel českého, anglického a francouzského jazyka
Ing. Jindřich Vodička +420 569 729 251 Učitel odborných předmětů
MgA. Andrea Vokřálová +420 596 729 287 Ateliér design interiéru - bytový architekt
Mgr. Lenka Zadinová +420 569 729 256 Vedoucí učitelka gymnázia
Ing. Marcela Zajíčková +420 569 729 277 Učitelka odborných předmětů

Učitelé odborného výcviku

Bc. Eliška Havránková, DiS. Zlatnická dílna
Jaroslav Kadlec, DiS. +420 569 729 263 Brusičská dílna
Petr Lacina, DiS. +420 569 486 184 Kamenická dílna
Vojtěch Havránek +420 569 486 184 Kovářská dílna
Ing. Radek Hejkal +420 569 729 263 Vedoucí odborného výcviku
Miloš Jírovec Ateliér vitráže
Jiří Kubíček +420 569 729 267 Sklářská huť
Bc. Karolína Martínková Rytí skla. aranžérská dílna
Věra Procházková +420 569 729 265 Dílna malby skla
Milan Rázl +420 569 486 184
+420 608 250 203
Kovářská dílna
Bc. Kristýna Sedláková Aranžérská dílna
Bc. Petra Sedlmajerová +420 569 729 259 Keramická dílna
Martin Šimek +420 569 486 184 Vedoucí KSS Lipnice
Luboš Svoboda Truhlářská dílna
akad. soch. Jan Tomešek Kovářská dílna

Sklářská huť

Libuše Krepčíková +420 569 729 267 Prvotní rafinace (pukárna)
Jiří Kubíček +420 569 729 267 Sklářská huť
Jaroslava Kubíčková +420 569 729 267 Řízení výroby školní hutě

Kamenosochařské středisko Lipnice

Milan Rázl +420 569 486 184
+420 608 250 203
Kovářská dílna
Martin Roháček Kamenická dílna
Martin Šimek +420 569 486 184 Vedoucí KSS Lipnice
MgA. Marek Škubal Ateliér kamenosochařství
akad. soch. Jan Tomešek Kovářská dílna

Ekonomické oddělení

Jitka Baluchová +420 569 729 254 Účetní - pokladní
Václava Hanousková +420 569 729 250 Mzdová účetní
Lenka Tvrdíková +420 569 729 266 Ekonomka školy
Kateřina Vykouřilová +420 569 729 260 Hlavní účetní

Stravování - školní jídelna

Hana Fikarová +420 569 729 262 Provozní školní jídelny

Domov mláděže - Ubytování

Mgr. Olga Blažková +420 569 729 278
+420 607 600 267
Vedoucí Domova mládeže
DofE Award koordinátor
Lenka Loudátová, DiS. +420 569 729 252 Vychovatelka
Vedoucí skupiny DofE
Alena Janáková +420 569 729 252 Vychovatelka
Jana Kubíčková +420 569 729 252 Vychovatelka
Marie Medová Vychovatelka
Miroslav Popr +420 569 729 252 Vychovatel
Miroslav Sklenář Učitel odborných předmětů, vychovatel
Jaromír Vodička +420 569 729 252 Vychovatel

Technicko-hospodářští pracovníci

Petr Březina +420 569 729 268 Údržba
Lenka Kratochvílová, DiS. +420 569 729 275
+420 739 323 265
Obchodní referent
Mgr. Jana Jahodová Školní psycholog
Jiří Kábrt +420 569 729 268 Údržba
Leona Kočí +420 569 729 258
Bc. Helena Kotěrová +420 569 729 274
+420 730 571 908
Studijní referent a archiv
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Josef Špalek +420 569 729 258 Údržba

Redakční team webu

Bc. Helena Kotěrová +420 569 729 274
+420 730 571 908
Studijní referent a archiv
Pověřenec pro ochranu osobních údajů