Přehled kurzů

Figurální keramika

Lektoři Mgr. Alena Ratajová
Semestrzimní
KapacitaMinimální počet účastníků: 10
Maximální počet účastníků: 12
Termíny

Kurz přerušen do odvolání.

Cena

600,– Kč (při min. 10 platících osobách).

Náplň

Náplň kurzu:

 • modelování figur různých velikostí
 • modelování figur různými technikami – plasicitou, skulturárně, plátováním, bedněním aj.
 • modelování figur z volné ruky
 • lepení figur z vymodelovaných nebo vyformovaných segmentů
 • lepení figur z vytočených segmentů na hrnčířském kruhu
 • modelovaná figura v reliéru
 • glazování a dekorování za pomoci barvítek oxidů kovů
 • další povrchové úpravy

Studijní předpoklady

Zájemci nepotřebují žádné předchozí znalosti.

Francouzský jazyk

Lektoři Mgr. Lenka Zadinová
Semestrzimní
KapacitaMinimální počet účastníků: 11
Maximální počet účastníků: 20
Termíny

Dle dohody, hodiny budou upřesněny dle požadavků účastníků.

Cena

600,–Kč / semestr

Náplň

Kurz je určen pro každého, kdo chce s francouzštinou teprve začít nebo si oživit dříve nabyté, ale zapomenuté znalosti. V kurzu se zájemci seznámí s pravidly výslovnosti, se základními jevy gramatiky a s jednoduchými tématy z každodenního života (pozdravy, představování se, rozhovory o rodině, bydlení, cestování apod.). Součástí budou i poslechová cvičení.

Učebnici si zájemci zvolí na prvním kurzu.

Studijní předpoklady

Zájemci nepotřebují žádné předchozí znalosti.

Kresba krajiny

Lektoři Akad. mal. Josef Saska
Semestrzimní
KapacitaMinimální počet účastníků: 10
Maximální počet účastníků: 13
Termíny
Cena

600,–Kč / semestr nebo dle počtu účastníků

Náplň

Malba temperou a suchým pastelem v krajině (Světlá n. Sáz. a okolí).

Studijní předpoklady

Účastníci kurzu si přinesou:

 • kladívkovou čtvrtku A2
 • desku
 • stojan
 • tempery a suchý pastel

Latina

Lektoři Mgr. Lenka Zadinová
Semestrzimní
KapacitaMinimální počet účastníků: 11
Maximální počet účastníků: 20
Termíny

dle dohody, hodiny budou upřesněny dle požadavků účastníků

Cena

600,–Kč / semestr

Náplň

Kurz je určen pro každého, kdo chce začít s latinou. V kurzu se zájemci seznámí s pravidly výslovnosti, se základními jevy gramatiky a s jednoduchými tématy, která souvisejí s životem antického Říma. Kurz je zaměřen na pasivní znalost tohoto jazyka a na schopnost překládat jednoduché latinské texty. Během kurzu si zájemci osvojí i latinské citáty, s nimiž se můžeme běžně setkat.

Výuka bude probíhat podle učebnice: Steinerová, Vlasta: Latina I. pro střední školy, především gymnázia, nakl. FORTUNA, ISBN 80–7168–697–2

Studijní předpoklady

Zájemci nepotřebují žádné předchozí znalosti.

Malba skla

Lektoři Ing. Marie Boumová
Semestrzimní
KapacitaMinimální počet účastníků: 11
Maximální počet účastníků: 12
Termíny

Dle dohody, hodiny budou upřesněny dle požadavků účastníků.

Cena

600,– Kč + výdaje za spotřebovaný materiál

Náplň

Malba vypalovacími barvami. Malba hydroglazurami. Nanášení listrů a dalších dekoračních materiálů.

Studijní předpoklady

Zájemci nepotřebují žádné předchozí znalosti.

PC pro pokročilé

Lektoři Ing. Michal Hošek
Semestrzimní
KapacitaMinimální počet účastníků: 11
Maximální počet účastníků: 18
Termíny

Dle dohody, hodiny budou upřesněny dle požadavků účastníků.

Cena

600,–Kč / semestr

Náplň

 • úprava fotografií
 • vektorová grafika
 • práce s daty

Studijní předpoklady

Znalosti viz náplň kurzu První kroky s PC a Internetem

První kroky s PC a Internetem

Lektoři Ing. Michal Hošek
Semestrzimní
KapacitaMinimální počet účastníků: 11
Maximální počet účastníků: 18
Termíny

Dle dohody, hodiny budou upřesněny dle požadavků účastníků.

Cena

600,–Kč / semestr

Náplň

 • základní práce Windows
 • kancelářské programy (Word, Excel, PowerPoint)
 • práce v Internetu

Studijní předpoklady

Zájemci nepotřebují žádné předchozí znalosti

Vedení daňové evidence na PC

Lektoři Ing. Zdenka Šmídová
Semestrzimní
KapacitaMinimální počet účastníků: 11
Maximální počet účastníků: 18
Termíny

Dle dohody, hodiny budou upřesněny dle požadavků účastníků.

Cena

600,–Kč / semestr

Náplň

Výuka probíhá v PC programu Pohoda. Náplň kurzu:

 • základní dovednosti v PC programu
 • přijaté a vydané faktury
 • příkazy k úhradě
 • agendy Pokladna a Banka
 • evidence v deníku příjmů a výdajů
 • agenda Kniha jízd
 • přiznání k DPH

Studijní předpoklady

Základní dovednosti na PC

Základy práva

Lektoři Ing. Dana Hůlová
Semestrzimní
KapacitaMinimální počet účastníků: 11
Maximální počet účastníků: 20
Termíny

Dle dohody, hodiny budou upřesněny dle požadavků účastníků.

Cena

600,–Kč / semestr

Náplň

 • rodinné právo
 • dědické právo
 • finanční právo
 • základy vlastnického práva
 • osobní bankrot

Studijní předpoklady

Zájemci nepotřebují žádné předchozí znalosti.

Zdravý životní styl

Lektoři Mgr. Jana Vilimovská
Semestrzimní
KapacitaMinimální počet účastníků: 11
Maximální počet účastníků: 20
Termíny

Dle dohody, hodiny budou upřesněny dle požadavků účastníků.

Cena

600,–Kč / semestr

Náplň

 • výživa a její vliv na zdraví jedince
 • škodlivé a aditivní látky v potravě
 • obezita
 • pohybová aktivita
 • stres
 • duševní hygiena

Studijní předpoklady

Zájemci nepotřebují žádné předchozí znalosti.