Příroda v areálu školy

Poslední aktualizace před 5 lety

Ptáci: Drozd zpěvný (Turdus philomelos)

Ptáci: Králíček obecný (Regulus regulus)

Vítejte v sekci, která by chtěla přiblížit všem zájemcům přírodu v areálu školy a jeho blízkém okolí.

Jednotlivé pavilony světelské Akademie jsou rozloženy na pozemku, který čítá více jak hektar půdy na pravém břehu řeky Sázavy. Přestože areál není daleko od centra Světlé nad Sázavou, je zároveň víceméně na okraji města. Tento prostor není osídlen pouze žáky či studenty a učiteli, mistry a dalšími pracovníky. Těchto více jak 600 osob pohybujících se prakticky denně v jednotlivých budovách je pouze dočasnými návštěvníky životního prostoru, jenž je osídlen bezpočtem nejrůznějších organismů, které bereme často jen jako kulisu, popřípadě je nevidíme a nevnímáme vůbec.

Přestože si přítomnost zmíněných organismů prakticky neuvědomujeme, vytváří harmonickou kulisu školních budov i dílen, doplňují mozaiku tváře naší školy.

Rozhlédnutí

"Rozhlédnutí" jsou fenologická pozorování žáků navštěvujících Seminář z biologie a ekologie, případně dalších dobrovolníků. Jejich cílem je zachytit a zviditelnit periodické změny, kterými prochází příroda v našem okolí během jednotlivých dob ročního cyklu. Při svých pozorováních využíváme také informací, které nám poskytuje školní meteorologická stanice.

Poslední příspěvek:

Zastavení

"Zastavení" jsou věnována jednotlivým skupinám organismů, které jsou vlastně našimi sousedy - od výtrusných rostlin až po obratlovce. Vyprávění o jednotlivých druzích je doplněné fotografiemi, nákresy, případně i zvukovými nahrávkami.

Postupně zde vzniká jakási "studnice informací" přibližující organismy našeho okolí, ze které mohou čerpat informace studenti, vyučující i další zájemci.

Informace doplňujeme průběžně, nechte se překvapit.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace