Studium na gymnáziu

V současnosti naše čtyřleté gymnázium funguje jako škola rodinného typu, klade důraz nejen na kvalitní přípravu studentů v přírodovědných i humanitních oborech, ale poskytuje jim i širokou nabídku účasti v mimoškolních a mezinárodních aktivitách. Zároveň je z lidského hlediska postaveno na korektních a přátelských mezilidských vztazích vedoucích k příjemnému vzdělávacímu klimatu.

 • kvalitní výuka cizích jazyků včetně zapojení rodilých mluvčích (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, latinský jazyk, ruský jazyk)
 • možnost volby zaměření předškolní pedagogiku (psychologie, biologie dítěte a výchovy s metodikou)
 • možnost umělecké tvorby formou volitelného předmětu v našich ateliérech
 • volnočasová nadstavba – příprava na umělecké VŠ – možnost využití večerních ateliérů – ZDARMA
 • standardní vybavení školy speciálními učebnami biologie, matematiky a fyziky, chemie, jazykovými učebnami s počítačovou výbavou, multimediální jazykovou učebnou s interaktivní tabulí, internetem, školním klubem a knihovnou, posilovnou, tělocvičnou a relaxační přírodní zahradou
 • k dispozici rovněž učebna počítačové grafiky a 3D modelování
 • pro výuku se používají tři multimediální učebny s interaktivními tabulemi

  sportovní vyžití (tenis, volejbal, hokej, atletika, posilování) a venkovní sportoviště včetně cyklostezky situované u areálu školy

 • možnost ubytování, stravování a občerstvení v areálu školy
 • součástí výuky je zapojení do volnočasových environmentálních aktivit

Gymnaziální obory a zaměření

 • 79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením všeobecným
Učební plánPřihláška
 • 79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením pedagogickým
Učební plán

Pro další informace kontaktujte našeho studijního referenta, paní Helenu Kotěrovou

Vybavení gymnázia

Všechny třídy čtyřletého gymnázia jsou kvalitně vybaveny. Co si pod tím představit?

 • NOTEBOOK DO KAŽDÉ LAVICE, který nastupující studenti dostanou do osobního užívání
 • keramická tabule určená pro barevné popisovače (tím je odbourán nepříjemný křídový prach), vyučující matematiky mají sadu pomůcek pro výuku geometrie na těchto tabulích
 • Wi-Fi připojení učebny a studentských notebooků k internetu
 • dostatečné množství zásuvek pro napájení studentských notebooků
 • příjemná barevná výmalba
 • vybavení počítačem a dataprojektorem pro promítání aplikací
 • ozvučení – možnost promítání filmů či poslechu výukových CD v hodinách cizích jazyků
 • jako promítací plocha slouží tabule, do promítaných aplikací lze psát a zakreslovat – zefektivnění výuky
 • pohodlné polstrované židle
  • květinová výzdoba a prezenční plochy dle požadavků třídního učitele
 • možnost zapůjčení interaktivního plazmového displeje

Škola pro studenty zajišťuje

 • cizí jazyky
  • anglický
  • německý
  • francouzský
  • ruský
  • latina
 • chemie
 • environmentální aktivity 7MIL
 • meteorologická měření a pozorování
 • 3D technologie
 • a další…
  • možnost zapojení do aktivit v rámci SOČ
  • zájmové ateliéry a kroužky: vitráže, večerní kresba, umělecká fotografie, výroba keramiky, tvorba skleněných figurek, pískování, malba skla, rytí skla, výtvarná výchova, fotografování, fusing, zlatnický kroužek, kovářský kroužek, kamenický kroužek
  • činnost sportovních kroužků pod vedením odborných instruktorů: volejbal a plážový volejbal, florbal, posilování, stolní tenis, in-line bruslení, cvičení – formování postavy pro děvčata
  • činnost školní knihovny
  • možnost zapůjčení filmů ze školní videotéky

Další informace ke studentským aktivitám:

Studentské spolky a projekty

Zájmová činnost

Škola pro studenty pořádá

 • pobytové zájezdy do Anglie, Francie, Itálie, Německa, Rakouska a dalších destinací
 • jednodenní poznávací exkurze de evropsky významných lokalit
 • expediční cesty do hor Ukrajiny, Rumunska, Slovenska
 • mezinárodní projekty
 • úvodní adaptační kurz
 • zimní lyžařský výcvikový kurz
 • letní sportovně turistický kurz
 • vodácký kurz
 • inline bruslení
 • zájezdy na divadelní a muzikálová představení
 • terénní přírodovědné exkurze
 • odborné exkurze a výlety, návštěvy památek a pamětihodností
 • besedy s významnými osobnostmi vědy, kultury, politiky
 • environmentální exkurze a pozorování

Událostí je opravdu hodně, přehled našich akcí i s fotografiemi najdete zde:

Vývěska Gymnázia

Škola studentům umožňuje

 • zohlednění a nápomoc při individuální odborné přípravě na studium na VŠ – specializované semináře, kurzy, konference
 • pobyt ve vlastním sportovně rekreačním zařízení v Lipnici nad Sázavou
 • účast v mezinárodních programech pro mladé lidi – například Mládež v akci
 • zapojení do volnočasového mezinárodního programu Cena vévody z Edinburghu
 • účast v předmětových a sportovních soutěžích
 • pořádání volnočasových kulturních akcí v areálu školy
 • využití školního klubu a přírodní zahrady pro volnočasové aktivity
 • cvičení ve vlastní posilovně
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace