Studium na gymnáziu

V současnosti naše čtyřleté gymnázium funguje jako škola rodinného typu, klade důraz nejen na kvalitní přípravu studentů v přírodovědných i humanitních oborech, ale poskytuje jim i širokou nabídku účasti v mimoškolních a mezinárodních aktivitách. Zároveň je z lidského hlediska postaveno na korektních a přátelských mezilidských vztazích vedoucích k příjemnému vzdělávacímu klimatu.

 • kvalitní výuka cizích jazyků včetně zapojení rodilých mluvčích (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, latinský jazyk, ruský jazyk)
 • možnost volby zaměření předškolní pedagogiku (psychologie, biologie dítěte a výchovy s metodikou)
 • možnost umělecké tvorby formou volitelného předmětu v našich ateliérech
 • volnočasová nadstavba – příprava na umělecké VŠ – možnost využití večerních ateliérů – ZDARMA
 • standardní vybavení školy speciálními učebnami biologie, matematiky a fyziky, chemie, jazykovými učebnami s počítačovou výbavou, multimediální jazykovou učebnou s interaktivní tabulí, internetem, školním klubem a knihovnou, posilovnou, tělocvičnou a relaxační přírodní zahradou
 • k dispozici rovněž učebna počítačové grafiky a 3D modelování
 • pro výuku se používají tři multimediální učebny s interaktivními tabulemi

  sportovní vyžití (tenis, volejbal, hokej, atletika, posilování) a venkovní sportoviště včetně cyklostezky situované u areálu školy

 • možnost ubytování, stravování a občerstvení v areálu školy
 • součástí výuky je zapojení do volnočasových environmentálních aktivit

Gymnaziální obory a zaměření

 • 79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením všeobecným
Učební plán ŠVP
 • 79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením pedagogickým
Učební plán ŠVP

Pro další informace kontaktujte našeho studijního referenta, paní Helenu Kotěrovou

Vybavení gymnázia

Všechny třídy čtyřletého gymnázia jsou kvalitně vybaveny. Co si pod tím představit?

 • NOTEBOOK DO KAŽDÉ LAVICE, který nastupující studenti dostanou do osobního užívání
 • keramická tabule určená pro barevné popisovače (tím je odbourán nepříjemný křídový prach), vyučující matematiky mají sadu pomůcek pro výuku geometrie na těchto tabulích
 • Wi-Fi připojení učebny a studentských notebooků k internetu
 • dostatečné množství zásuvek pro napájení studentských notebooků
 • příjemná barevná výmalba
 • vybavení počítačem a dataprojektorem pro promítání aplikací
 • ozvučení – možnost promítání filmů či poslechu výukových CD v hodinách cizích jazyků
 • jako promítací plocha slouží tabule, do promítaných aplikací lze psát a zakreslovat – zefektivnění výuky
 • pohodlné polstrované židle
  • květinová výzdoba a prezenční plochy dle požadavků třídního učitele
 • možnost zapůjčení interaktivního plazmového displeje

Škola pro studenty zajišťuje

 • cizí jazyky
  • anglický
  • německý
  • francouzský
  • ruský
  • latina
 • chemie
 • environmentální aktivity 7MIL
 • meteorologická měření a pozorování
 • 3D technologie
 • a další…
  • možnost zapojení do aktivit v rámci SOČ
  • zájmové ateliéry a kroužky: vitráže, večerní kresba, umělecká fotografie, výroba keramiky, tvorba skleněných figurek, pískování, malba skla, rytí skla, výtvarná výchova, fotografování, fusing, zlatnický kroužek, kovářský kroužek, kamenický kroužek
  • činnost sportovních kroužků pod vedením odborných instruktorů: volejbal a plážový volejbal, florbal, posilování, stolní tenis, in-line bruslení, cvičení – formování postavy pro děvčata
  • činnost školní knihovny
  • možnost zapůjčení filmů ze školní videotéky

Další informace ke studentským aktivitám:

Studentské spolky a projekty

Zájmová činnost

Škola pro studenty pořádá

 • pobytové zájezdy do Anglie, Francie, Itálie, Německa, Rakouska a dalších destinací
 • jednodenní poznávací exkurze de evropsky významných lokalit
 • expediční cesty do hor Ukrajiny, Rumunska, Slovenska
 • mezinárodní projekty
 • úvodní adaptační kurz
 • zimní lyžařský výcvikový kurz
 • letní sportovně turistický kurz
 • vodácký kurz
 • inline bruslení
 • zájezdy na divadelní a muzikálová představení
 • terénní přírodovědné exkurze
 • odborné exkurze a výlety, návštěvy památek a pamětihodností
 • besedy s významnými osobnostmi vědy, kultury, politiky
 • environmentální exkurze a pozorování

Událostí je opravdu hodně, přehled našich akcí i s fotografiemi najdete zde:

Vývěska Gymnázia

Škola studentům umožňuje

 • zohlednění a nápomoc při individuální odborné přípravě na studium na VŠ – specializované semináře, kurzy, konference
 • pobyt ve vlastním sportovně rekreačním zařízení v Lipnici nad Sázavou
 • účast v mezinárodních programech pro mladé lidi – například Mládež v akci
 • zapojení do volnočasového mezinárodního programu Cena vévody z Edinburghu
 • účast v předmětových a sportovních soutěžích
 • pořádání volnočasových kulturních akcí v areálu školy
 • využití školního klubu a přírodní zahrady pro volnočasové aktivity
 • cvičení ve vlastní posilovně

Škola má partnerství s Cambridge P.A.R.K.

 • Autorizované centrum zkoušek Cambridge English
 • Nejprestižnější mezinárodní zkoušky z anglického jazyka s celoživotní platností!
Spolupracujeme se zkouškovým centrem P.A.R.K.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace