Historie školy

Staveniště budoucího areálu školy

Staveniště budoucího areálu školy

Vznik původní sklářské školy byl úzce spojen s výstavbou nového sklářského závodu ve Světlé n. Sáz. na konci 60. let 20. století. Projekt tehdejšího učiliště byl na svou dobu velkolepý, zahrnoval školu, prostornou jídelnu, dobře vybavenou tělocvičnu, domov mládeže i ubytovnu pro vyučence, všechny objekty v samostatných budovách a zároveň propojené v celek spojovacími chodbami v úrovni 1. patra. Jednotlivé části byly zkolaudovány a předány do provozu od 1. 9. do 16. 12. 1968. Pro praktickou výuku byla zadaptována dílna v nedalekém Josefodole.

Původně škola připravovala pouze brusiče a skláře v tříletých učebních oborech. Od roku 1978 byla otevřena Střední škola pro pracující, která vyučencům nabídla možnost získat maturitu ve studiu při zaměstnání. Vzhledem k vysokému počtu žáků škola neustále bojovala s nedostatkem učeben. Aby se nemuselo vyučovat ve dvousměnném provozu, byla v letech 1981/82 budova školy zvýšena o jedno patro. Zároveň byla škola rozšířena o dvě místně odloučená pracoviště v Poděbradech a Chlumu u Třeboně.

Rozšiřovala se i nabídka oborů, objevily se čtyřleté maturitní studijní obory a od 1. 9. 1993 se dosavadní SOU změnilo ve Střední sklářskou školu s právní subjektivitou. Od 1. 9. 1996 získala škola statut Vyšší odborné školy v oboru Sklářství.

V 90. letech škola zprovoznila i vlastní brusičské dílny v přízemí školní budovy a transformace školy byla dokončena roku 1997, kdy započala výstavba malé školní hutě pro výuku sklářů. Škola se tak stala plně soběstačnou a nezávislou na místních sklárnách.

Škola dnes

Škola dnes

Zatím posledním velkým krokem bylo sloučení sklářské školy se světelským gymnáziem a lipnickým kamenickým učilištěm, k němuž došlo oficiálně od 1. 7. 2000 v rámci optimalizace sítě základních a středních škol. Tím začala úplně nová kapitola v dějinách naší školy. Byly rovněž vybudovány nové dílny pro výuku malby na sklo, rytí skla a výroby keramiky

Od 1.9. 2004 má vzdělávací komplex název Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola a Střední odborné učiliště. Zároveň začínají jednání ředitele Ing. Jindřicha Vodičky s proděkanem VŠCHT Praha Doc. Ing. Alešem Helebrantem, CSc. o spolupráci na nově vznikajícím bakalářském vzdělávacím programu Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemes­lných děl.

Počátkem roku 2005 je schválena výuka praktické části bakalářského vzdělávací programu a rovněž výuka šesti oborů v rámci Střední uměleckoprůmyslové školy. Škola se tedy stává vysokoškolským pracovištěm a zároveň ojedinělým komplexem, který nabízí jak všeobecné vzdělání, tak vzdělání uměleckořemeslné v oblasti skla, kamene a keramiky.

1. 7. 2006 škola mění svůj název na nový – Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a střední odborná škola uměleckoprůmyslová. Zvyšuje se počet nabízených uměleckořemeslných oborů i počet přijímaných žáků.

V září 2011 přechází pod naší školu v rámci optimalizace sítě středních škol Kraje Vysočina 6 tříd (4 třídy oboru Sociální činnost a 2 třídy oboru Podnikání – dvouleté denní maturitní nástavbové studium) a 12 pedagogů z České zemědělské akademie.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace