Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

2. Důvod a způsob založení

Škola byla zřízena pod názvem Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547 a schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18. 9. 2001.

Název školy byl dále upraven na Akademie – Vyšší odborné škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, schválený usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18. 9. 2001.

Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání kraje. Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy, dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.

3. Organizační struktura

Viz sekce Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Sázavská 547 Světlá nad Sázavou 582 91

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Sázavská 547
Světlá nad Sázavou
582 91

4.3 Úřední hodiny

Pondělí – Čtvrtek: 8:00 – 14:00
Pátek: 8:00 – 12:00

4.4 Telefonní čísla

Pevná linka: +420 569 729 251

Telefonní seznam

4.5 Adresa internetové stránky

www.akademie-svetla.cz

4.6 Adresa e-podatelny

skola@akademie-svetla.cz

4.7 Další elektronické adresy

ID datové schránky: 7c2trus

Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 20635521

Kód banky: 0100

6. IČ

15060977

7. DIČ

CZ15060977

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Další dokumenty viz Rejstřík příspěvkových organizací Kraje Vysočina, záložka Dokumenty.

Rozpočet

Výsledovka

9. Žádosti o informace

Podat žádost o informace je možné na sekretariátu školy, kontakt viz bod 4. tohoto dokumentu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

11. Opravné prostředky

Podávání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu je upraveno v aktuálním Školním řádu, Klasifikačním řádu a Stipendijním řádu. Tyto dokumenty jsou k dispozici na Úřední desce.

12. Formuláře

Viz Přihlášky ke studiu a další formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Viz Portál veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Viz Nejdůležitejší používané předpisy Kraje Vysočina, Odbor školství, mládeže a sportu.

14.2 Vydané právní předpisy

Viz Úřední deska

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

16. Licenční smlouvy

--

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Aktuální zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Odkaz na „Rozpočet a střednědobý výhled“ organizace v Rejstříku PO

http://www.kr-vysocina.cz/rozpocty-a-strednedobe-vyhledy-po/ms-87675/p1=87675

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace