Historie

Výuka byla zahájena 1. 9. 1951 a škola nesla název Odborné učiliště pracovních záloh, Lipnice nad Sázavou. Metodicky bylo řízeno zřizovatelem – oblastní správou Státních pracovních záloh Brno, hospodaření bylo vlastní. Od svého vzniku působilo OU jako komplexní učňovské zařízení, tzn. zajišťovalo teoretickou a praktickou výuku i výchovu mimo vyučování.

V roce 1962 končí působení Státních pracovních záloh a zřizovatelem se stal ČMPK, n.p. Hradec Králové. Pro pokrytí zájmu o obor kameník dochází k postupnému rozšiřování kapacity. V sedmdesátých letech zde ročně nastupuje cca 40 učňů.

V roce 1981 řídí SOU Lipnice nad Sázavou dvě místně odloučená pracoviště – v Žulové a v Hořicích v Podkrkonoší. V osmdesátých letech dochází k poklesu žáků učebního oboru až na poloviční stavy. Z důvodů zlepšení výchovně vzdělávacích podmínek se ČMPK Hradec Králové a GŘ ČS Kamenoprůmyslu Praha daří vybudovat v roce 1988 zcela nový a moderní areál školy a domova mládeže včetně tělocvičny v Havlíčkově Brodě. Odborný výcvik zůstává dále na Lipnici, kam žáci každodenně dojíždí autobusem.

Se změnou ekonomických a celospolečenských podmínek se mění i záměr zřizovatele a nový areál mění majitele. SOU se vrací v roce 1990 po dvouletém působení v moderních podmínkách zpět na Lipnici. V roce 1991 získává SOU a OU jako jedno z prvních učňovských zařízení právní subjektivitu a zároveň se mění zřizovatel, kterým se stává ministerstvo stavebnictví. Dalším zřizovatele se pak stává ministerstvo průmyslu a následně ministerstvo hospodářství.

Koncem roku 1996 přechází učiliště pod MŠMT ČR. Snižující se počet žáků vede postupně ke sloučení s VOŠ, Gymnáziem a SSŠ ve Světlé nad Sázavou. V Lipnici nad Sázavou vzniká místně k 7. 1. 2000 odloučené pracoviště sloučené školy, které zajišťuje odborný výcvik, teoretická výuka a ostatní servis pro žáky je kvalitativně zajištěn ve Světlé nad Sázavou.

V listopadu 2004 se mění název z Učňovského kamenického střediska Lipnice na Kamenosochařské středisko Lipnice. Začínají se pořádat oblíbené akce Sekání na hradě Lipnice.

Dochází k budování nových přístřešků pro práci venku, vzniká ateliér modelování, žáci mají k dispozici nové zázemí.

Pod hlavičkou jedné školy se vyučují obory zaměřené nejen na kámen a sklo, ale i na keramiku, kov a designy. I nabídka oborů vysloveně zaměřených na kámen se rozšiřuje. Jako jediný v republice se zde stále vyučuje tříletý kameník i čtyřleté uměleckořemeslné zpracování kamene. Ve čtyřletém studiu se vyučují kamenosochaři a restaurátoři a konzervátoři. Variantou je i architektura staveb v zahradách a parcích.

Každoročně se pracovníci a žáci střediska účastní nejrůznějších sympozií a soutěží, zpracovávají náročné zakázky pro nejrůznější zadavatele (Kraj Vysočina, městské úřady, soukromé subjekty).

Kamenosochařské středisko žije v rámci Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou velmi plodným životem a důstojně reprezentuje mateřskou instituci.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace