Maturitní umělecké a řemeslné obory

82–51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

Čtyřletý maturitní obor, s talentovou zkouškou

zaměření Práce kovářské a zámečnické

Žáci jsou připravováni na realizaci uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů. Zvládají ruční kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků – pevných oken, mříží, rámového oplocení, praporových žerdí, schodišťových madel apod., včetně jejich instalace.

PřihláškaUčební plán
Kovárna
Kovárna
Převozník – JOSEF BOUŠKA (student), kov, kámen, kůže, 80 × 60 × 60 cm
Zbroj 12. století – ERIK ŠNAJDR (student), kov

82–51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Čtyřletý maturitní obor, s talentovou zkouškou

zaměření Práce truhlářské

Studenti se během studia naučí zhotovit různé druhy dřevěných schodišť, náročné sestavy architektonických celků, realizovat obklady deskových i kazetových stopů, obklady stěn a základní postupy restaurátorských a konzervátorských prací. Během studia se naučí zhotovit náročné ornamentální i figurální intarzie včetně jejich oprav různými technikami, zvládne zhotovení portálů a ostatních prací stavebního práce kovářské truhlářství (okna, dveře) i interiérového vybavení módního i slohového, naučí se vykládat dřevo jinými materiály (slonovinou, perletí, želvovinou, kovem) a zhotovit kopie slohového nábytku.

Truhlářům je k dispozici také CNC obráběcí stroj. Více informací viz Umělecké a řemeslné > Doplňkové techniky

PřihláškaUčební plán
Truhlářská dílna
CNC obráběcí stroj. Více informací viz Umělecké a řemeslné > Doplňkové techniky

82–51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky

Čtyřletý maturitní obor, s talentovou zkouškou

zaměření Práce keramické

Po skončení studia oboru je absolvent připraven zejména pro výkon pracovních činnosti v oblasti keramické výroby užitkových a dekoračních předmětů prováděných převážně rukodělně podle příslušné dokumentace nebo návrhu výtvarníků. Pro výkon uvedených činnosti jsou vytvářeny předpoklady všeodborným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem estetického cítění, výtvarného myšlení a vyjadřování

PřihláškaUčební plán
Ateliér keramiky a porcelánu
Ateliér keramiky a porcelánu

zaměření Práce kamenosochařské

Čtyřletý maturitní obor. Žáci získávají teoretické i praktické vědomosti a dovednosti z oboru opracování a příprava kamene pro sochařská díla, vysekávání plastických a reliéfních sochařských děl, vysekávání písma, povrchová úprava, modelování a odlévání do sádry, restaurování a konzervování. Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Uplatnění absolventů v ČR a zemích EU je velmi dobré.

PřihláškaUčební plán
Zázemí Kamenosochařského střediska Lipnice
Zázemí Kamenosochařského střediska Lipnice
Díra – IVO DUNDÁČEK, žula, 65 × 47 × 34 cm
Paryba – MILAN VRÁNA, sienit, 110 × 45 × 40 cm

82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla

Čtyřletý maturitní obor, s talentovou zkouškou

zaměření Malba skla

V tomto oboru dívky i chlapci získávají přehled o výrobě a různých způsobech zdobení skla v minulosti i v současnosti. Seznamují se základními malířskými technikami, perokresbou, stínovanými technikami, malbou drahými kovy, vysokým smaltem a jinými technikami. Obor je určen žákům základních škol s dobrým prospěchem.

PřihláškaUčební plán
Malírna skla
Malírna skla

zaměření Hutní tvarování

Maturitní obor spojuje praktickou část – obsah tříletého učebního oboru se studijní teoretickou částí. Žák na závěr skládá zkoušku obdobnou závěrečné zkoušce ve tříletém učebním oboru a maturitní zkoušku. Absolvent je všestranně připraven pro výkon řady činností ve sklářských provozech. Studenti jsou při výuce vedení tak, aby splňovali všechny podmínky pro úspěšné složení přijímací zkoušky na vysokou školu zaměřenou na technické obory nebo uměleckou činnost.

PřihláškaUčební plán

zaměření Umělecké vitráže

Po ukončení specifické přípravy pro vitráže absolvent ovládá výrobu vitráží podle návrhu, jejich demontáž a montáž, umí rozkreslovat, zmenšovat a zvětšovat předlohy, šablonovat, provádět výběr skla podle barev, řezat skla podle šablon, odlévat olovo do forem, protahovat olovo, skládat do olova a letovat. Seznámí se s broušením faset a různých zábrusů, zvládá základní malířské a zdobící techniky, umí rekonstruovat a provádět menší opravy, i dle dokumentace.

PřihláškaUčební plán
Ateliér vitráží
Ateliér vitráží
City – JANA NOVÁKOVÁ, tiffani technika, 60 × 40 cm

zaměření Broušení a rytí

Obor spojuje praktickou část – obsah tříletého učebního oboru se studijní teoretickou částí. Žák na závěr skládá zkoušku obdobnou závěrečné zkoušce hutní tvarování ve tříletém učebním oboru a maturitní zkoušku. Absolvent je všestranně připraven pro výkon řady činností ve sklářských provozech. Studenti jsou při výuce vedení tak, aby splňovali všechny podmínky pro úspěšné složení přijímací zkoušky na vysokou školu zaměřenou na technické obory nebo uměleckou činnost.

PřihláškaUčební plán
Ateliér broušení skla
Ateliér broušení skla
Mísa – VĚRA PROCHÁZKOVÁ, JIŘÍ DOLEŽAL, broušené a malované sklo, průměr 20cm
Přátelská souprava bowle – JIŘÍ KUBÍČEK, JAROSLAV KADLEC, hutně tvarované a broušené sklo, 30 × 30 cm
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace