Sociální činnost

75–41-M/01 Sociální činnost

Čtyřletý maturitní obor

Absolventi se uplatní především jako pracovníci v sociálních službách – v ambulantních, pobytových a terénních – ve státních, obecních, soukromých nebo neziskových organizacích. Dále ve školských či zdravotnických zařízeních. Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb, které zahrnují sociální poradenství, sociální péči a sociální prevenci. Získané vědomosti a dovednosti žáci využijí při práci s různými typy klientů, ať už se jedná o děti, seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby v nouzi či osoby dezintegrované. Vždy se zaměřují na klientovu soběstačnost a sociální aktivizaci.

Absolventi získají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Úspěšné vykonání maturitní zkoušky umožňuje absolventovi pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.

Studijní obor je koncipován tak, aby umožnil žákům po absolvování společného povinného základu osobní profilaci a specializaci v jednom ze dvou odborných zaměření.

Přihláška

Zaměření – Pečovatelská činnost

Připravuje žáky pro osobní práci s klientem; tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu.

Učební plán

Zaměření – Sociálně správní činnost

Připravuje žáky pro technickoadmi­nistrativní a organizační činnosti na úseku sociálních služeb a sociálních zařízení a poskytování sociálních dávek.

Učební plán

Úspěšné vykonání maturitní zkoušky umožňuje absolventovi pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.

Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace