Ošetřovatel

53–41-H/01 Ošetřovatel

Tříletý učební obor

Učební obor připravuje žáky pro práci zdravotnických pracovníků, kteří mohou poskytovat základní ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem.

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a v hospicích.

Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání je zaměřeno zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Studium je denní tříleté a zakončené výučním listem. Připravuje žáky (děvčata i chlapce) na činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky – všeobecně vzdělávací a odborná. Součástí odborné přípravy je i odborná praxe, která je zařazena do 1. ročníku až 3. ročníku.

PřihláškaUčební plán ŠVP
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace