Úřední deska

Informace o přijímacím řízení, včetně výsledků, najdete v sekci Uchazeč > Přijímací řízení

Řády a nařízení

Školní řád
platný od 1. 9. 2018
Maturitní řád
platný od 1. 9. 2018
Stipendijní řádProvozní a vnitřní řád domova mládeže [DM] Dodatek řádu DM pro zahraniční studenty Školní vzdělávací program domova mládeže [DM]

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2015/16 Výroční zpráva 2018 dle zákona 106/1999

Výroční zprávy z minulých let

Organizace školního roku 2018/19

Organizace školního rokuHarmonogram školního rokuPlán výchovného poradenstvíMinimální preventivní program

Program poradenských služeb

Činnosti výchovných poradcůČinnosti školního psychologaČinnosti školního metodika prevence

Další dokumenty

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.Informace o ochraně osobních údajů