Úřední deska

Informace o přijímacím řízení, včetně výsledků, najdete v sekci Uchazeč > Přijímací řízení

Řády a nařízení

Školní řád
platný od 1. 9. 2018
Maturitní řád
platný od 1. 9. 2018
Stipendijní řádŘád školní jídelnyProvozní a vnitřní řád domova mládeže [DM] Dodatek řádu DM pro zahraniční studenty Školní vzdělávací program domova mládeže [DM]

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2015/16 Výroční zpráva 2018 dle zákona 106/1999

Výroční zprávy z minulých let

Organizace školního roku 2018/19

Organizace školního rokuHarmonogram školního rokuPlán výchovného poradenstvíMinimální preventivní program

Program poradenských služeb

Činnosti výchovného poradceČinnosti a plán školního psychologaČinnosti školního metodika prevenceStrategie prevence školní neúspěšnosti

Další dokumenty

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.Informace o ochraně osobních údajů