Studentské aktivity

Aktivní studentské spolky a projekty

 

 

Projekt STOPPA

Rok plný Smysluplných Tvořivých Odpovědných Přírodě Prospěšných Aktivit

Projekt, který na naší škole vznikl v měsících září a říjnu na základě výzvy Kraje Vysočina v rámci grantového programu na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty „Životní prostředí 2016“, uspěl u řídícího výboru grantového programu Fondu Vysočiny a z rozhodnutí Rady Kraje Vysočina usnesením č. 2169/40/2016/RK byl vybrán k přidělení dotace z Fondu Vysočiny v plné výši. Téměř 82 000 Kč tak můžeme investovat do aktivit směřujících ke zvýšení povědomí našich žáků o dějích v okolní přírodě, o vlivu člověka na životní prostředí a k povzbuzení spoluodpovědnosti za budoucnost.

Projekt STOPPA

 

 

Příroda v areálu školy

Projekt Příroda v areálu školy má za cíl přiblížit všem zájemcům přírodu v areálu školy a jeho blízkém okolí a činí to dvojí cestou.

„Rozhlédnutí“ nabízí fenologická pozorování žáků navštěvujících Seminář z biologie a ekologie, případně dalších dobrovolníků. Jejich cílem je zachytit a zviditelnit periodické změny, kterými prochází příroda v našem okolí během jednotlivých dob ročního cyklu.

„Zastavení“ se podrobněji zabývají jednotlivými organismy, které je možné ve zmíněném prostoru zastihnout. Postupně tak vzniká jakási encyklopedie živočichů i rostlin žijících v těsné blízkosti naší školy, která vychází z našich pozorování i z našich zážitků.

Příroda v areálu školy

 

 

Klub 7 MIL

Klub „7 mil“ je cílený především na studenty gymnaziálních tříd, ale mohou se účastnit i dalších zájemci z jiných oborů. Cílem je poznání historie a přírody okolí sídla školy.

Název projektu má dva významy:

  1. Zaprvé udává poloměr sledovaného území (v anglických mílích).
  2. Zadruhé vyčísluje počet přístupů, které se pokusíme využít: propátrat, pozorovat, prozkoumat, poznat, pochopit, předat poznatky dál, a případně i pomáhat.

Členové „sedmimílového klubu“ se mohou těšit na exkurze, výlety a vycházky do okolní přírody, na které navazují laboratorní aktivity.

Projekt 7 MIL

Ukončené projekty

CO2 liga

CO2 liga je to půlroční soutěž, do které se zapojili naši gymnazisté. Více o soutěži na www.co2liga.cz

CO2 liga

 

 

Zmizelí sousedé

Světelští gymnazisté, členové Programu pro mládež EDIE, začali v dubnu 2008 pod vedením Mgr. M. Šimka chystat nový projekt. Jeho název, který vystihuje veškeré projektové aktivity je poněkud delší – Projekt Izrael – osudy židovských rodin Světelska a Českobudějovicka za II. světové války, spolupráce s Památníkem obětem holocaustu v Jeruzalémě, expediční cesta účastníků Programu pro mládež EDIE do Izraele.

V dubnu 2008 byla sestavena pracovní skupina pěti studentů a začali jsme ujasňovat záměr a způsob práce. Během letních měsíců jsme provedli pátrání ve Státním okresním archivu Havlíčkův Brod, vyzpovídali svědky a pamětníky. Během podzimních měsíců jsme získané materiály textově a graficky zpracovávali do finální podoby a část z nich překládali také do angličtiny. V listopadu 2008 jsme podstatnou část výsledků naší práce dovezli do památníku obětí holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě. V prosinci 2008 a lednu 2009 jsme připravili prezentaci výsledků projektu na webu.

Web projektu Zmizelí sousedé

Podívejte se také

Student > Zájmová činnost

Program DofE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace