Zahradní architekt

82–41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ – ZAMĚŘENÍ ARCHITEKTURA STAVEB V ZAHRADÁCH A PARCÍCH

Čtyřletý maturitní obor s talentovou zkouškou

Koncept ateliéru spojuje dvě složky, sochařskou a architektonickou. Studenti během výuky projdou klasickým sochařským školením, obsahujícím kresbu, modelování, štukatérství a práci s kamenem i dalšími materiály, vše s přihlédnutím ke spolupráci s architekturou a dovedením projektů až k finální realizaci včetně potřebné dokumentace. Kromě osvojení si praktických dovedností a technologií jsou vedeni i k teoretickému zájmu o obor a umělecké dění obecně, především formou exkurzí či přednášek.

V části, věnované zahradní architektuře, jejíž výuka začíná od třetího ročníku, jsou studenti seznamováni s problematikou navrhování parků a zahrad včetně drobné architektury. Zaměřují se na práci s prostorem v exteriéru a to v prostoru soukromém i veřejném. V průběhu studia si student vyzkouší navrhnout soukromou zahradu, prostor vyhražené zeleně i veřejný prostor. Techniky studie počínají kresebným znázorněním v různých technikách zobrazení a následně se přechází ke způsobům zobrazení počítačovou vizualizací. Cílem oboru je aby se studenti naučili získávat praktické dovednosti při navrhování – získávat a zpřesňovat podklady, zaměřit si pozemek, zhotovit fotodokumentaci, připravit si půdorys v potřebném měřítku, zohlednit pozitivní i negativní vlivy na pozemku, navrhnout funkční koncept, zhotovit plán a provést zobrazení návrhu (ruční kresba, počítačová vizualizace). V průběhu navrhování se dbá i na seznámení s materiály a možnostmi vlastních návrhů mobiliáře a drobných staveb v zahradách a parcích.

Absolventi oboru získají širokou škálu znalostí a dovedností. Ty jim umožní buď pokračovat ve studiu na vysokých školách uměleckého či zahradnického zaměření, případně pak mohou nalézt uplatnění v resturátorství, kamenosochařských provozech, či firmách, zabývajících se parkovými realizacemi.

Pedagogové

Vedoucí ateliéru:
MgA. Marek Škubal
Ing. Lada Slavíčková
Odborný učitel:
MgA. Marek Škubal
Ing. Lada Slavíčková

Zahradní architekt

82–41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ – ZAMĚŘENÍ ARCHITEKTURA STAVEB V ZAHRADÁCH A PARCÍCH

Čtyřletý maturitní obor s talentovou zkouškou

Koncept ateliéru spojuje dvě složky, sochařskou a architektonickou. Studenti během výuky projdou klasickým sochařským školením, obsahujícím kresbu, modelování, štukatérství a práci s kamenem i dalšími materiály, vše s přihlédnutím ke spolupráci s architekturou a dovedením projektů až k finální realizaci včetně potřebné dokumentace. Kromě osvojení si praktických dovedností a technologií jsou vedeni i k teoretickému zájmu o obor a umělecké dění obecně, především formou exkurzí či přednášek.

V části, věnované zahradní architektuře, jejíž výuka začíná od třetího ročníku, jsou studenti seznamováni s problematikou navrhování parků a zahrad včetně drobné architektury. Zaměřují se na práci s prostorem v exteriéru a to v prostoru soukromém i veřejném. V průběhu studia si student vyzkouší navrhnout soukromou zahradu, prostor vyhražené zeleně i veřejný prostor. Techniky studie počínají kresebným znázorněním v různých technikách zobrazení a následně se přechází ke způsobům zobrazení počítačovou vizualizací. Cílem oboru je aby se studenti naučili získávat praktické dovednosti při navrhování – získávat a zpřesňovat podklady, zaměřit si pozemek, zhotovit fotodokumentaci, připravit si půdorys v potřebném měřítku, zohlednit pozitivní i negativní vlivy na pozemku, navrhnout funkční koncept, zhotovit plán a provést zobrazení návrhu (ruční kresba, počítačová vizualizace). V průběhu navrhování se dbá i na seznámení s materiály a možnostmi vlastních návrhů mobiliáře a drobných staveb v zahradách a parcích.

Absolventi oboru získají širokou škálu znalostí a dovedností. Ty jim umožní buď pokračovat ve studiu na vysokých školách uměleckého či zahradnického zaměření, případně pak mohou nalézt uplatnění v resturátorství, kamenosochařských provozech, či firmách, zabývajících se parkovými realizacemi.

Pedagogové

Vedoucí ateliéru:
MgA. Marek Škubal
Ing. Lada Slavíčková
Odborný učitel:
MgA. Marek Škubal
Ing. Lada Slavíčková
 
NADĚJE - Nicolas Vrána, patinovaný beton, pod vedením MgA. Marka Škubala BETLÉM - Hana Klepetková, barvena sadra, pod vedením MgA. Marka Škubala EMOCE - Lenka Nováková, keraplast, plexi, pod vedením MgA. Marka Škubala DÉMON - Ota Procházka, patinovana sádra, pod vedením MgA. Marka Škubala ZVÍŘE V NÁS - Dominika Vaňková, patinovaná sádra, pod vedením MgA. Marka Škubala HOROR - Simona Pišelyová, patinovaná sádra, pod vedením MgA. Marka Škubala PĚŠINKY-ARCHITEKTONICKÝ MODEL - Simona Pišelyová, kombinovaná technika, pod vedením MgA. Marka Škubala ČERT - Klára Kudlová, patinovaná sádra, pod vedením MgA. Marka Škubala PĚŠINKY-ARCHITEKTONICKÝ MODEL - Nicolas Vrána, kombinovaná technika, pod vedením MgA. Marka Škubala POMNÍK ROBOTŮM - Simona Pišelyová, patinovaná sádra, pod vedením MgA.Marka Škubala PORTRETNÍ MEDAILE - Petra Heřmánková, sádra, pod vedením MgA.Marka Škubala STRACH - Nicolas Vrána, patinovaný beton, pod vedenim MgA.Marka Škubala ČERT - Dominika Vaňková, patinovaná sádra, pod vedením MgA.Marka Škubala VYSVOBOZENÍ (HOMMAGE Á G. B. PIRANESI) - Nicolas Vrána, sádra, pod vedením MgA. Marka Škubala NOVÝ VSTUP DO SVĚTELSKÉHO PODZEMÍ - NÁVRH - Tomáš Čepl, , 3D model, pod vedením Ing. Lady Slavíčkové NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTORU PĚŠINKY SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - Martin Ježek, 3D model, pod vedením Ing. Lady Slavíčkové NOVÝ VSTUP DO SVĚTELSKÉHO PODZEMÍ – NÁVRH - Hana Klepetková, 3D model, pod vedením Ing. Lady Slavíčkové NOVÝ VSTUP DO SVĚTELSKÉHO PODZEMÍ – NÁVRH - Hana Klepetková, 3D model, pod vedením Ing. Lady Slavíčkové NOVÝ VSTUP DO SVĚTELSKÉHO PODZEMÍ – NÁVRH - Kristýna Kryštůfková, 3D model, pod vedením Ing. Lady Slavíčkové NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTORU PĚŠINKY SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - Lenka Nováková, 3D model, pod vedením Ing. Lady Slavíčkové NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTORU PĚŠINKY SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - Lenka Nováková, 3D model, pod vedením Ing. Lady Slavíčkové VÍTĚZNÝ NÁVRH VENKOVNÍ UČEBNY - Lenka Nováková, Vítězný návrh venkovní učebny - učebna bude realizována v areálu školy, 3D model, pod vedením Ing. Lady Slavíčkové NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTORU PĚŠINKY SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - Simona Pišelyová, 3D model, pod vedením Ing. Lady Slavíčkové NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTORU – VSTUP PŘED ŠKOLOU - Nicolas Vrána, 3D model, pod vedením Ing. Lady Slavíčkové NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTORU PĚŠINKY SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - Nicolas Vrána, 3D model, pod vedením Ing. Lady Slavíčkové Práce studentů v ateliéru Realizace dosadeb záhonů v přírodní zahradě v areálu školy