Projekt STOPPA

Rok plný Smysluplných Tvořivých Odpovědných Přírodě Prospěšných Aktivit

Projekt, který na naší škole vznikl v měsících září a říjnu na základě výzvy Kraje Vysočina v rámci grantového programu na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty „Životní prostředí 2016“, uspěl u řídícího výboru grantového programu Fondu Vysočiny a z rozhodnutí Rady Kraje Vysočina usnesením č. 2169/40/2016/RK byl vybrán k přidělení dotace z Fondu Vysočiny v plné výši. Téměř 82 000 Kč tak můžeme investovat do aktivit směřujících ke zvýšení povědomí našich žáků o dějích v okolní přírodě, o vlivu člověka na životní prostředí a k povzbuzení spoluodpovědnosti za budoucnost.

Žáky naší školy i okolních mateřských a základních škol tak čeká rok plný zajímavých akcí a setkání, během nichž si budou moci uvědomit svou „stopu“, kterou svým jednáním na krajině a přírodě zanechávají a zároveň naopak snad otiskne „stopu“ v jejich paměti – „stopu“, kterou vytvoří nové zkušenosti, nečekané souvislosti i nová setkání.

Představení projektu

Startuje projekt STOPPA

Jak vám chutná, opeřenci

Prvních 7 týdnů projektu STOPPA je za námi a s nimi i první porce práce – vznikl výukový program pro děti ze tří stupňů škol (naše středoškoláky, děti ze ZŠ i z MŠ) na téma péče o přezimující ptáky. Maraton dvouhodinových programů zahájily v lednu třídy I. a II.G, zanedlouho následovaly další dvě třídy naší školy – IV.G a II.E. V únoru potom program cílil na děti ze základních škol a mateřinek. Více se dočtete v přiloženém článku.

Jak vám chutná, opeřenci

Královny noci

Úterní hodina biologie naší II.G v posledním únorovém dni roku 2017 měla trošku jiný ráz. Spolu se žáky druhého ročníku zasedli do lavic učebny biologie jejich mladší spolužáci z I.G i o rok starší kolegové ze III.G studující všeobecnou větev. Čekalo je setkání s panem Pavlem Koubkem – předsedou občanského sdružení Zelené srdce, který jim přijel představit nelehký život našich sov.

Královny noci

Šťastnou cestu

„Budeme vypouštět káňaťa, nechtěli byste se přijít podívat?“ Tak zněla nabídka pana Karafiáta – ředitele Stanice Pavlov. Naši žáci mohli být u toho. Nikdo z nich se doposud takto blízko k tomuto dravci nedostal, a proto ptáky pozorně sledovali a tiše naslouchali vyprávění pana Karafiáta. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací ze života kání v naší přírodě, o jejich biologii, etologii i o příčinách ohrožení. Nejodvážnější z nich si mohli káně vzít do ruky a vlastnoručně ho vypustit na svobodu.

Šťastnou cestu

Voda nad zlato

Ještě neuteklo mnoho vody od 22. března, kdy si celý svět připomínal význam této čarovné tekutiny oslavami Světového dne vody. Ten letošní byl speciálně zasvěcen problematice odpadních vod a hospodaření s nimi. Toto téma jsme se rozhodli zviditelnit i v našem školním projektu STOPPA. Vznikl tedy záměr uskutečnit týden aktivit s názvem Voda nad zlato, který by naše žáky i pracovníky na otázky spojené s vodou upozornil. Jenže množství našich aktivit rostlo jako z vody, a tak byly brzy z týdne jednoho týdny dva.

Voda nad zlato

Co prozradí žáby svým „zpěvem“

Žáci z I.G, II.G a také jejich starší gymnaziální kolegové studující všeobecnou gymnaziální větev si poslechli přednášku „Co prozradí žáby zpěvem“. Seznámili jsme se tak podrobně s jednotlivými druhy obojživelníků vyskytujících se na Vysočině. S pomocí mapek jsme si udělali obrázek o jejich rozšíření v celém kraji i o výskytu v okolí Světlé nad Sázavou. Zajímavým doplněním výkladu byly ukázky hlasových projevů jednotlivých druhů, vyprávění o významu jednotlivých typů žabího volání i „technice“ jejich vytváření.

Co prozradí žáby svým „zpěvem“

Vítání ptačího zpěvu

Sobota 13. 5. 2017 začala krásným vlahým slunečným ránem jako stvořeným pro procházku přírodou. Lepší počasí pro Vítání ptačího zpěvu – akci podpořenou Českou společností ornitologickou, Stanicí Pavlov a Krajem Vysočina – jsme si ani nemohli přát. Přišly děti školkou i školou povinné, jejich rodiče i několik dalších dospěláků, aby se společně radovali z příchodu jara a poslechli si hlasy přezimujících druhů opeřenců i tažných navrátilců.

Vítání ptačího zpěvu

Budkohrátky 2017

S pokračujícím jarem přišel čas na další akci z projektu STOPPA – Budkohrátky aneb nahlédnutí do života ptačích rodin. V období od 10. do 22. května tak proběhlo celkem 6 dílů určených pro děti různých věkových kategorií. Vzhledem k vysokému počtu ptačích druhů, které hnízdí přímo v našem školním areálu, mohla více jak polovina akcí proběhnout přímo pod školními okny. Při organizaci jednotlivých setkání jsme využili spolupráci s pracovníky Stanice Pavlov i s ústředím České společnosti ornitologické v Praze.

Budkohrátky 2017

Co to žije v naší řece

Přišel červen a spolu s ním i vlna veder. Občasné prudké deště udržovaly hladinu Sázavy poměrně vysoko, ale s postupujícími horkými červnovými dny hladina přeci jen klesla. Nastala ideální konstelace k zorganizování poslední části jarního programu projektu STOPPA s názvem Co to žije v naší řece.

Co to žije v naší řece

Cestami odpadů I. – Exkurze prvních ročníků do areálu Skládky a sběrného dvora Rozinov

S příchodem dalšího podzimu a nástupem nových žáků do prvního ročníku naší školy přišel čas na realizaci dalšího ročníku exkurzí do areálu Skládky a sběrného dvora Rozinov. Hospodaření s odpady je stále významnějším problémem naší současné společnosti a je na nás všech, abychom si nutnost správného hospodaření s odpady v našich domácnostech i v areálu naší školy uvědomili.

Cestami odpadů I.

Cestami odpadů II. – Jak jsme stopovali (nejen) odpady v Jihlavě

Plánované exkurze druhých ročníků do Jihlavy vyšly na nevlídné sychravé dny, ale jak se říká – neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení. Prohlídka pracoviště firmy ENVIROPOL přinesla informace o likvidaci elektroodpadu z ČR a části Polska. Druhým provozem, který jsme navštívili, byla firma ASMJ. Žáci viděli technologii třídění, poznali odpad z pohledu významné suroviny a seznámili se s další cestou vytříděných surovin a jejich možného materiálového využití i znovupoužití. Odpoledne během výukového program Biodiverzita se žáci seznámili s vlastním pojmem biodiverzita, s otázkami celosvětové ochrany přírody, s významem zoologických zahrad a zároveň se zamysleli nad tím, jak se i oni podílejí na zhoršování životního prostředí ohrožených druhů živočichů.

Cestami odpadů II.

Pasti, které zabíjejí – můžeme to změnit

Výstava „Pasti které zabíjejí – můžeme to změnit“ byla k vidění v přízemí radnice Městského úřadu Světlá nad Sázavou od 2. do 13. října 2017. V pátek 13. října tedy výstavní panely opustily chodbu světelské radnice a zamířily do naší auly. Zde byly až do pondělí 29. 10. k dispozici žákům i dospělým pracovníkům naší školy. Na výstavu se vypravili postupně žáci prvního a druhého ročníku gymnázia. Výstava jim přinesla mnoho zajímavých informací a upozornila je na spoustu nečekaných souvislostí mezi světem lidí a světem zvířat ve volné přírodě.

Pasti, které zabíjejí

Festival ptactva ve Světlé nad Sázavou

Evropský festival ptactva je nejvýznamnější podzimní akcí pro ornitology, pozorovatele ptáků i milovníky přírody. Ptačího festivalu se každoročně zúčastňují desetitisíce zájemců o pozorování ptáků, a to až ve 40 zemích světa. V roce 2017 probíhaly vycházky Festivalu ptactva na 46 místech republiky a jedním z nich byla i Světlá nad Sázavou. Bohužel světelský Festival měl velmi malou účast. Nevadí, uvidíme, jak dopadne ročník příští.

Festival ptactva ve Světlé nad Sázavou

Revitalizace areálu Akademie Světlá n. S.

Školní projekt STOPPA (Smysluplné Tvořivé Odpovědné Přírodě Prospěšné Aktivity), který na Akademii probíhá po celý kalendářní rok 2017 za finanční podpory Kraje Vysočina, měl vytyčené tři cíle – zvýšit povědomí mladé generace o přírodě v jejím nejbližším okolí, posílit zodpovědnost při nakládání s odpady a revitalizovat jihozápadní roh školního areálu.

Květnatá louka, lem pestrých keřů, útočiště pro hmyz, obojživelníky i ptactvo – vše je na jaro nachystáno k osídlení. Školní projekt STOPPA pomalu spěje do svého finále, ale změny, které pomohl uskutečnit, nás budou provázet i v průběhu příštích let. Ať slouží ku prospěchu přírodě i k potěše nám – lidem.

Revitalizace areálu Akademie Světlá n. S.

Jak vám chutná, opeřenci – podruhé a naposled

Ptačím cateringem před více než rokem projekt STOPPA začínal a jeho úspěšnou reprízou nyní končí. Řečeno jazykem manažerů televizních stanic – formát programu zůstal (až na drobné změny a malá vylepšení) stejný.

Program „stoppy“ právě končí, nezbývá než se již loučit. A co říci na závěr? Snad nejlépe to místo mne uzavře milý zápis z jedné prezenční listiny a poslední momentka…

Jak vám chutná, opeřenci podruhé

Přiložené soubory

Harmonogram projektu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace