Šablony OP VVV

Název projektu
Podpora vzdělávacích možností Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou
Registrační číslo
CZ.02.3.X/0.0/0­.0/16_035/0007213
Datum realizace
1. 9. 2017 až 31. 8. 2019

Cíle projektu:

  • Cílem projektu je podpora žáků skrze školního psychologa a kariérového poradce, rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP v oblasti výuky čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků, ICT, podnikavosti, osobního rozvoje a inkluze.

Aktivity projektu:

  • Podpora žáků skrze školního kariérového poradce v rozsahu 10% pracovního úvazku na SŠ po dobu 24 měsíců.
  • Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím školního psychologa v rozsahu 50% pracovního úvazku na SŠ po dobu 24 měsíců.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků formou DVPP v rozsahu 24 hodin v oblasti výuky čtenářské gramotnosti (4 osoby), matematické gramotnosti (2 osoby), cizích jazyků (6 pedagogů), ICT (4 pedagogové), výchově k podnikavosti (1 osoba), osobního rozvoje (1 osoba) a inkluze (1 osoba).

Výstupy a závěrečná informace projektu:

Informace o výstupech a shrnutí projektu bude zveřejněno na konci projektu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.