Učíme se ze života pro život

Naše škola se zapojila do krajského projektu „Učíme se ze života pro život“

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0­.0/16_034/0008656

O projektu

Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to, ale celou řadu dalších možností, jak zkvalitnit vzdělávání v Kraji Vysočina, slibují aktivity projektu „Učíme se ze života pro život“, do kterého se naše škola zapojila. Hlavním cílem projektu je vytvořit ve školách aktivizující učební klima nezbytné pro rozvoj kompetencí žáků základních a středních škol v kraji. Do projektu s rozpočtem téměř 83 milionů korun je zapojeno ve formě finančního partnerství 31 základních škol, 33 středních škol a Projektová kancelář Kraje Vysočina.

V každé škole pedagogický koordinátor zajistí koordinaci aktivit na škole a současně bude své kolegy povzbuzovat k tomu, aby byli více také pomocníky a průvodci s aktivním přístupem k výuce.

Komplexní podpora z projektu je směřována na jednotlivé pedagogy i přímou podporu žáků zaváděním aktivizačních metod do výuky. „Podporu obdrží i vedení školy, projekt s vizí otevřené školy nezapomíná na rodiče, zřizovatele a veřejnost, kteří by se prostřednictvím projektu měli dozvědět více o tom, jak výuka probíhá, co je možné udělat proto, aby byla výuka zajímavější, přitažlivější, informace spíše nabízela a vzbudila v žácích jejich přirozenou zvědavost a v konečném důsledku všemi prostředky rozvíjela jejich osobnost,“ uvedla k projektu radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Projekt byl předložen do Výzvy č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP a navazuje tak na výstupy obsažené v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina I a úspěšně prošel všemi fázemi hodnocení a je tedy v plné realizaci.

Realizace projektu skončí 31. 12. 2020 a jeho financování je zajištěno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina. Realizátorem projektu je Kraj Vysočina prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Realizace aktivit ve školním roce: 2018/2019, 2019/2020

Hlavní cíl projektu: Zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílení o prvky přenosu kompetencí do výuky.

Rozvíjené oblasti v rámci oborů

  1. Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (Výchova k podnikavosti)
  2. Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO)
  3. Kariérové poradenství
  4. Jazykové kompetence v „nejazykových“ předmětech
  5. ICT kompetence mimo výuku Inf
  6. Čtenářská gramotnost mimo výuku ČJL
  7. Matematická gramotnost mimo výuku Ma
logo projektu

Obrazová dokumentace ke stažení

 Nahrávání obrazové dokumentace stále pokračuje, seznam bude průběžně aktualizován.

Aktivizační nástroje – polytechnická výchova

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/Polytechnika/

Aktivizační nástroje – výchova k podnikavosti

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/Podnikavost/

Aktivizační nástroje – kariérové poradenství

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/Karierove_poradenstvi/

Transferové nástroje – čtenářská gramotnost mimo výuku ČJ

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/Ctenarska_gramotnost/

Transferové nástroje – jazykové kompetence v nejazykových předmětech

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/Jazykove_kompetence/

Transferové nástroje – ICT kompetence mimo předmět Informatika

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/ICT_kompetence/

Transferové nástroje – matematická gramotnost mimo výuku Ma

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/Matematicka_gramotnost/

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace