Vyšší odborná škola

28–32-N/02 Řízení výroby zpracování kamene

28–32-N/01 Řízení sklářské a keramické výroby

Zaměření vzdělávacího programu
technologické
ekonomické

Vyšší odborné studium je tříleté. Cílem je připravit flexibilní a adaptabilní pracovníky seznámené s profesní problematikou odvětví tak, aby mohli vykonávat odpovídající řídící, kontrolní, ekonomické, obchodní a administrativní činnosti, kteří se budou vyznačovat přiměřenou úrovní znalostí z odvětví a oboru.

Obsah tříletého vyššího odborného studia je koncipován tak, aby absolvent byl schopen po uskutečnění nástupní praxe a zapracování vykonávat činnosti technicko hospodářského personálu v oblasti technického a ekonomického řízení průmyslové výroby skla a keramiky, v oblasti kontroly výrobní činnosti, v oblasti ekonomického, administrativního a správního fungování podniku, v oblasti marketingu a managementu. Součástí vzdělání je i získání aktivních znalostí dvou cizích jazyků, rozvoj komunikativních dovedností ve vztahu ke spolupracovníkům, zákazníkům, dodavatelům a též seznámení se základy psychologie práce, podnikání, reklamy, prodeje a jednání s lidmi.

VOŠ je zakončeno absolutoriem. Je to odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka , absolventské práce a její obhajoby. Absolvent má právo uvádět za jménem titul DiS.

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studenti jsou přijímáni bez přijímací zkoušky a bez ohledu na případná zdravotní omezení. Rovněž výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

Počet přijímaných studentů je 25 v jednom ročníku

Jako volitelný předmět nad rámec základního vzdělávacího programu je vedeno zaměření na uměleckou tvorbu, které je vhodné např. pro studenty kteří nebyli přijati na vysoké školy uměleckého směru. Nabízíme BEZPLATNÉ KURZY VEČERNÍ KRESBY a modelování pod vedením výtvarníků s akademickým vzděláním. Tyto kurzy jsou koncipovány jako příprava na další talentové zkoušky. Dále umožníme získání výtvarných a řemeslných dovedností v ateliérech pod vedením výtvarníků s akademickým vzděláním. Po splnění předepsaného počtu hodin mohou studenti získat CERTIFIKÁT o absolvování v těchto ateliérech.

Náklady na studium

  • Výše školného je stanovena na 3 000,– Kč za školní rok, možno uhradit ve dvou splátkách.
Přihláška ke studiu na VOŠFormální úprava absolventské práce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace