Život pod hladinou

ohlédnutí za účastí studentů III. G na výukovém programu ve Stanici Pavlov 29. 6. 2015

Agenda:
 
Gymnázium
Publikováno:
 
30.06.2015 21:49
Poslední úprava:
 
před 9 lety

„Tak, a je to v čudu,“ pomyslela jsem si, když kolona vozidel se studenty III. G vyrazila řídkým deštěm vstříc sice nedaleké, ale dopravně spíše neobsloužené vsi Pavlov u Ledče. Čekalo nás dopoledne věnované planktonním mikroorganismům a představa, že se budeme kolem pavlovských rybníčků brodit v dešti, nebyla nijak dvakrát lákavá.

První část výukového programu naštěstí zahrnovala prezentaci, která nás čekala ve výukové místnosti zvolna rekonstruované budovy pavlovské záchranné stanice. Teoretická část studentům osvěžila znalosti získané při výuce zoologie, vybavila je pro následující praktickou etapu a zároveň dala nebesům čas, aby dostala rozum a nekomplikovala nám život.

S planktonkou pod paží jsme tak nastupovali k rybníčku s výběhem černých labutí již pod hřejivou kontrolou slunečních paprsků. Nic nás tak nerušilo při pořizování prvních vzorků. Další stanovištěm byla tůňka na lesním potůčku a třetí vzorek jsme odebírali v areálu stanice z rybníku ve výběhu vyder, kde byla zároveň rybí obsádka. Získali jsme tak vzorky ze tří nádrží s odlišnými ekosystémy. Studenty v následujících hodinách čekal průzkum vzorků s pomocí bino-lupy, určení planktonních organismů z jednotlivých vzorků a srovnání zastoupení jednotlivých druhů na jednotlivých stanovištích.

Určování vzorků, stejně jako sestavování finálního posteru probíhalo opět ve výukové místnosti stanice. Žáky průzkum vzorků vyloženě zaujal. Srovnávali své nálezy s určovacími materiály a žasli, že v čiré kapce vody mohou nalézt desítky drobných organismů. Své hranice vnímaného světa tak posunuli opět o kousek dál, do skládačky života v krajině Vysočiny si vložili další dílek.

Dnešní výukový program tak přispěl k rozšíření jejich rozhledu i k pochopení složitých vazeb, které v ekosystémech fungují. Obojí se jim bude určitě hodit nejen v hodinách ekologie, které je čekají v příštím školním roce, ale i v celém dalším životě.

Velké díky patří lektorům Stanice Pavlov za pěkně připravenou akci (a rozverné obloze za soucit a milosrdenství).


Mgr. Eva Bernadová

Učitelka biologie, matematiky a hudební výchovy

Koordinátor environmentální výchovy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace