Exkurze studentů prvních ročníků do areálu Skládky a sběrného dvora Rozinov

Válka s mnohozvířetem pokračujie i ve školním roce 2015/16

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium
Publikováno:
 
11.10.2015 11:59
Poslední úprava:
 
před 9 lety

Rozběhl se nový školní rok a spolu s ním i další ročník školního projektu Válka s mnohozvířetem – projektu, který si klade za cíl informovat žáky i pracovníky naší školy o problematice odpadů a zároveň se snaží aktivním přístupem řešit odpadové hospodářství na naší škole.

Prvním zářijovým úkolem bylo proškolit a motivovat naše nováčky – žáky nastoupivší do prvních ročníků. Během první poloviny měsíce září tak v každé třídě prvního ročníku proběhla motivační a instruktážní hodina, která měla žákům představit problematiku odpadů a upozornit na nutnost aktivního přístupu každého z nás. Žáci si v simulovaných podmínkách vyzkoušeli, jak by si dokázali poradit s tříděním jednotlivých druhů odpadů a také se dozvěděli, jaká je další cesta odpadů, které tříděním neprojdou.

Aby si žáci mohli lépe srovnat obě varianty svého chování – třídit x netřídit, absolvovaly všechny třídy prvních ročníků exkurzi do areálu Skládky a sběrného dvora Rozinov. Zde si žáci spolu se svými vyučujícími v doprovodu zaměstnanců Skládky Rozinov prohlédli jednak pracoviště, kde se pracuje s tříděným odpadem, a poté i prostor řízené skládky pro uložení netříděného odpadu.

Měli tak příležitost dozvědět se mnoho zajímavých a užitečných informací, které souvisí s odpady i s lidským chováním a arogancí. Na vlastní oči se mohli přesvědčit, že často používané tvrzení, že „odpadové vozy stejně sváží všechno na jednu hromadu“, se rozhodně nezakládá na pravdě, naopak že zaměstnanci Skládky a sběrného dvora Rozinov skutečně zodpovědně nakládají s jednotlivými surovinami a že mnohdy těžce zápolí s nepořádkem, který v odpadových kontejnerech nadělají někteří naši nezodpovědní spoluobčané.

Rozhled z vrcholu skládky v závěru exkurze byl znepokojivým náhledem „pod koberec“ konzumní společnosti. Žáci se tam na kopci vytvořeném smetím, které kdysi bylo zbožím, mohli začít zamýšlet nad tím, jestli skutečně potřebujeme všechny ty věci, které přinášíme z obchodů a zanedlouho vrstvíme na skládce. Jestli obal nezačíná mít větší význam než samo zboží a jestli věci nezačínají být nebezpečným konkurentem pro samu podstatu „lidskosti“.

Velký dík patří zaměstnancům Sběrného dvora a skládky v Rozinově za jejich vstřícnost a ochotu, s jakou nám pomohli všechny čtyři exkurze našich studentů zrealizovat.


Mgr. Eva Bernadová

Učitelka biologie, matematiky a hudební výchovy

Koordinátor environmentální výchovy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace