I takto vypadá realita

Exkurze žáků druhých ročníků do Jihlavy

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium
Publikováno:
 
07.12.2015 15:16
Poslední úprava:
 
před 8 lety

Ve středu 25. listopadu 2015 žáci II.E, II.G a II.V nezasedli do školních lavic, nýbrž do luxusního autobusu firmy ZODOS Okrouhlice a vydali se do našeho krajského města. Cílem jejich dopoledních aktivit byla průmyslová čtvrť ležící severně od vlakového nádraží – Hruškové Dvory. Zde mají své sídlo dvě firmy, které se věnují odpadovému hospodářství. Tady si žáci naší školy měli rozšířit své povědomí o dalších cestách různých druhů odpadu, který člověk vytváří.

V mrazivém dopoledni si tak jednotlivé skupiny postupně prohlédly areál firmy ASMJ a sousední firmy Enviropol. Firma ASMJ spol. s r.o. řeší třídění sběrového papíru a plastů, který se sem sváží nejen z Jihlavy a jejího okolí, ale i z některých vzdálenějších částí Vysočiny – např. i z Ledečska. Žáci nevěřícně pohlíželi na obrovské haldy „smetí“, které plnily halu a ve zpracovaných zhruba půltunových balících ji obkružovaly zvenčí. Pracovištěm nás provázel pan Ing. Radek Kourek, který nám dopodrobna vyložil aktivity i strategie firmy. Žáci na vlastní oči viděli, že obehraný mýtus tvrdicí „že vše se stejně sváží na jednu hromadu“ není pravdivý. Plastový odpad byl hrnut na pás, vyvážen do buňky v patře, kde kolem něj stála skupina pracovnic. Z proudu odpadů pečlivě vybíraly ceněný materiál – různé druhy plastů, spojovací pásky, PET lahve třídily podle barev. Stranou putovaly i neplastové příměsi. Na pásu nakonec zbyl plast, který v současnosti nemá dalšího zpracovatele a který dál míří na energetické využití do spalovny. Papír byl zpracováván na druhém konci haly. I on skončil v úhledných balících, ve kterých bude čekat na odvoz do papíren.

Firma Enviropol je v Jihlavě nováčkem, na serveru Mapy.cz se na jejím místě stále ještě zobrazuje jen pustá pláň. Jde o mladou, ale dynamickou společnost, která řeší velice sofistikovanou metodou likvidaci vysloužilých drobných elektrospotřebičů. Zpracovává tuto komoditu nejen z ČR, ale i některých okolních států – ze Slovenska, Polska a Rakouska. Přivítal nás manažer firmy pan Luboš Švarc, vybavil nás rozlišovacími vestami pro bezpečný pohyb v areálu a vydal se s námi do provozu. Pod střechou haly nám v informační místnosti povyprávěl o historii i důvodech vzniku firmy. Zhlédli jsme informační video věnované výstavbě haly i sestavování technologií. Žáci zaujatě sledovali vznik budov i pečlivou a přesnou práci techniků nutnou ke složení obřích článků budoucí zpracovatelské linky. Poté jsme se seznámili s výrobním postupem, pomocí kterého se ze starých konvic, vysavačů nebo tiskáren vytváří surovinové frakce, které putují za svým novým využitím do hutí a jiných podniků po celé Evropě, popř. do Číny. Následná vycházka po „vyhlídkovém molu“ nad provozní halou dotvořila obrázek, který si žáci již vybudovali ve své hlavě. Bylo skvělé na vlastní oči vidět, že vysloužilí „pomocníci“ našich domácností neplní skládku, ale putují k novému využití a zároveň tak šetří surovinové zdroje.

Po náročném chladném dopoledni jsme se přesunuli do centra, kde v prostoru City Parku měli žáci možnost prohřát se i doplnit energii na neméně náročné odpoledne.

Po polední pauze se oddělila skupina žáků výtvarného oboru, která se vydala za svým odpoledním programem do Muzea Vysočiny. V jeho expozicích se seznámila s historickými sbírkami muzea a zároveň si prohlédla interiér bývalého jezuitského barokního kostela sv. Ignáce z Loyoly.

Žáci sociálního oboru a gymnázia se vypravili za dalším programem do ZOO Jihlava, kde se v působivém prostředí environmentálního centra PodpoVRCH seznámili s historií budování zoologických zahrad a s jejich funkcí v současné době. Součástí výukového programu byla i prohlídka části expozic zdejší zahrady.

U výstupu ze ZOO nás již očekávala paní Jana Kotoučková – vedoucí jihlavského Ekoinfocentra, která nás nejprve zavedla k budované podzemní nádrži na zachycení přívalových dešťů v blízkosti ZOO a poté nás v „sále spřátelené organizace“ na Masarykově náměstí uvedla do problematiky hospodaření se srážkovou vodou v krajině i v městských aglomeracích a roli stromů a zeleně ve vytváření mikroklimatu našich měst.

Setkání našich skupin na severním konci nasvíceného náměstí se odehrálo pod dozorem hejna pokřikujících kavek, ale unavení účastníci již jen tiše vyhlíželi příjezd autobusu. Informací i zážitků posbírali během exkurze hodně, snad tento den přispěl i k zpřesnění jejich náhledu na realitu života – na historii i současnost lidského bytí.


Mgr. Eva Bernadová

Učitelka biologie, matematiky a hudební výchovy

Koordinátor environmentální výchovy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace