Trochu jihlavské historie

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium
Publikováno:
 
10.12.2015 11:35
Poslední úprava:
 
před 9 lety

Velmi chladného podzimního rána dne 25. listopadu se žáci druhého ročníku, tříd II. V, II. G a II. E, vydali se svými pedagožkami na exkurzi do našeho krajského města, do Jihlavy.

Dopolední náplní byla návštěva dvou jihlavských firem zabývajících se recyklací odpadů.

Po krátké polední pauze žáci II. V měli naplánovanou prohlídku Muzea Vysočiny. Průvodcem jim byl nanejvýš fundovaný pracovník muzea, akademický malíř Martin Kos, vedoucí a správce sbírek. Prohlídka byla vedena od sklepních prostor, kde je umístěna velmi zajímavá expozice těžby a zpracování stříbra na Jihlavsku. V dalších prostorech se nachází expozice zabývající se jihlavským německým jazykovým ostrovem. Německé obyvatelstvo se dostalo do tohoto kraje právě v důsledku zpracování stříbra, jelikož původní české obyvatelstvo nemělo zhruba ve 13. století téměř žádné zkušenosti s technologií jeho dobývání z rudy.

Ve vyšších patrech muzea jsou umístěny další expozice, které v sobě zahrnují vývoj především bytové architektury, ale například i odívání a užitých řemesel v průběhu staletí v této části země.

Po prohlídce muzea čekal žáky další program. Přesunuli se do velmi významného kostela Povýšení svatého Kříže. Tento kostel je z historického pohledu velmi zajímavý, neboť ve svém tvarosloví předznamenává další vývoj gotického slohu u nás. Při nedávné rekonstrukci této stavby byly mimo jiné odkryty pozoruhodné nástěnné malby, které ukazují mohutnou barevnost gotiky. Kostel je jinak poměrně strohý, jelikož nebyl postihnut častou barokní přestavbou. Nad jednoduchým oltářem je umístěn monumentální obraz ukřižovaného Ježíše Krista od malíře a básníka Bohuslava Reynka. Stavba dnes patří husitské církvi.

Na závěr exkurze pak žáci navštívili jihlavskou radnici. Zde se prakticky jedná o několik spojených renesančních domů, které mají jedinečný charakter, jelikož pocházejí z doby, kdy Jihlava byla na svém ekonomickém vrcholu.

V neposlední řadě pak patří veliké poděkování našemu průvodci, který civilním nenásilným způsobem přiblížil žákům slavnou jihlavskou historii.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace