Exkurze do Jedličkova ústavu

Agendy:
 
Sociální a zdravotní , Gymnázium
Publikováno:
 
12.02.2016 10:28
Poslední úprava:
 
před 8 lety

Ve středu 3. 2. 2016 se opět konal den otevřených dveří v Jedličkově ústavu v Praze, a tak se i početná skupina studentů naší školy vydala si toto zařízení prohlédnout. Akce se zúčastnili chlapci a děvčata z 1. – 3. ročníku oboru sociální činnost, několik žáků oboru ošetřovatel a 4 studenti z třídy 3. G, kteří si vybrali pedagogické zaměření studia. Protože zájem předčil naše očekávání, den předem paní uč. Lacinová, organizátorka akce, změnila způsob dopravy a do Prahy jsme vyrazili autobusem. Velmi nám to tak cestu zpříjemnilo, zrychlilo i zlevnilo.

V Jedličkově ústavu se nás ujali dva zaměstnanci školy. Nejprve jsme si v divadelním sále vyslechli přednášku o historii, činnosti, zajímavostech a financování školy a žáci se mohli zeptat na vše, co je zajímalo. Dozvěděli jsme se např., že ústav byl založen v r. 1913 lékařem Rudolfem Jedličkou. Jako chirurg se velmi zajímal o tehdy nový vynález – roentgenové paprsky, zkoumal ho i na sobě, až přišel o několik prstů na ruce. To ho přivedlo k zájmu o tělesně hendikepované. Dnes ústav poskytuje vzdělávání, rehabilitaci a sociální služby klientům s tělesným, popř. kombinovaným postižením a stále více se od „sametové“ revoluce otvírá okolnímu světu. Svědčí o tom např. činnost hudební skupiny The Tap Tap, která funguje od r. 1998 a která je složena převážně z tělesně hendikepovaných.

V další časti exkurze jsme si ve dvou skupinách s našimi průvodci prohlédli školu a další časti ústavu. Seznámili jsme se kromě jiného se studenty 3. a 4. ročníku oboru sociální péče, jedna skupina nahlédla do 2. ročníku základní školy, prohlédli jsme si prostředí ergoterapie (tam se pracovnice snaží klienty naučit co nejvíce činností důležitých pro zvládání běžného života a tím jim i umožnit případné začlenění do pracovního procesu) a fyzioterapie. Pak jsme se už s našimi průvodci rozloučili a samostatně jsme se ještě vydali do původní a nejstarší budovy ústavu, kde jsou umístěny dílny umožňující různou tvořivost – dílna keramiky, ručních prací, pletení z pedigu a truhlářská dílna.

Už značně zmoženi jsme se poté společně metrem vydali na Václavské náměstí, kde jsme se rozešli na občerstvení a případné drobné nákupy, ale už po 15. hodině jsme z parkoviště nad Hlavním nádražím odjížděli domů.

Akce určitě splnila svůj cíl. Žáci se dozvěděli hodně nových poznatků a návštěva tohoto zařízení přispěla i k formování jejich sociálního cítění, které budou nezbytně ve svém povolání potřebovat.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace