Mimořádná výuka dějin umění po r. 1945

pro studenty 4. ročníků výtvarných a uměleckořemeslných oborů

Agendy:
 
Informační portál , Umělecké a řemeslné, Výtvarné
Publikováno:
 
29.04.2016 11:32
Poslední úprava:
 
před 8 lety

V úterý po velikonočních prázdninách, konkrétně 29. 3. 2016, se konala tříhodinová bloková přednáška zaměřená na umění po r. 1945. Vzhledem k výtvarnému zaměření našich studentů a výukovým osnovám, které nemohou obsáhnout umění 20. a 21. století v hlubších kontextech, byl udělán alespoň úzký výběr nejdůležitějších té­mat.

Výuka byla koncipována jako výklad doprovázený elektronickou prezentací se základním textem a obrazovými ukázkami, aby byl žákům umožněn okamžitý vizuální vjem konkrétních děl.

Přednáška se dotýkala zejména dvou velmocí a kulturních center doby v jednom, tedy amerického a evropského uměleckého okruhu.

Exkurz do umění minulého století byl započat historickým úvodem zohledňujícím situaci na těchto dvou kontinentech v před i v poválečné době a jejich vzájemným ovlivňováním. Poté se prezentace věnovala jednotlivým obdobím a uměleckým proudům, tendencím, jednotlivým osobnostem a jejich dílům.

Konkrétní náplní bylo americké abstraktní umění ovlivněné konzumním světem v kontrastu s evropskou poválečnou tvorbou a její existenciální krizí. Vynechána nebyla ani naše republika a její neoficiální umělecké tendence v opozici k socialistickému realismu. Tyto rozdílné a přece podobné proudy nás přenesly do 60. let, tedy v USA k velmi oblíbenému POP ARTU s evropskými alternativami v podobě nového realismu a nové figurace opět s přihlédnutím k české scéně. Tento úsek se u studentů, kdo ví proč, setkal s největším úspěchem.

Odtud již nebylo daleko k více vyhraněným uměleckým stylům, jako je hyperrealismus udivující svou „umělou přirozeností“, op art či kinetické umění, které měly snahu rozhýbat svět.

Lze říci, že se tento blok věnoval spíše „materiální a fyzické“ tvorbě, která následně logicky vyústila v konceptuální formě. Na tuto navazující fázi už bohužel nebyla dostatečně velká časová kapacita.

Osobní zkušenosti s díly se ale stejně nic nevyrovná a tento krátký výukový blok byl pouze malou ochutnávkou z množství novodobé tvorby, která je odrazovým můstkem pro současné umění a možná i pro žáky samotné.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace