Návštěva Hrdličkova antropologického muzea v Praze

Agenda:
 
Gymnázium
Publikováno:
 
26.10.2016 13:41
Poslední úprava:
 
před 4 lety

Ve středu 19. 10. 2016 žáci III. G navštívili Hrdličkovo antropologické muzeum v Praze. Muzeum je umístněno v prostorách přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde jsme si navíc prohlédli i volně přístupné zoologické sbírky. Muzejní expozice byla věnována fylogenezi člověka a srovnávací anatomii. Tato témata jsou vhodným rozšířením učiva biologie v třetí ročníku.

Návštěvu Prahy jsme dále rozšířili o výstavu fotografií Jana Šibíka s názvem Ostrov naděje v prostorách kavárny nové budovy Národního muzea.