Voda nad zlato

Jak jsme téměř dva týdny „stoppovali“ vodu

Agenda:
 
Gymnázium
Publikováno:
 
23.04.2017 12:13
Poslední úprava:
 
před 7 lety
 

 


Projekt STOPPA > Voda nad zlato


Ještě neuteklo mnoho vody od 22. března, kdy si celý svět připomínal význam této čarovné tekutiny oslavami Světového dne vody. Ten letošní byl speciálně zasvěcen problematice odpadních vod a hospodaření s nimi. Toto téma jsme se rozhodli zviditelnit i v našem školním projektu STOPPA. Vznikl tedy záměr uskutečnit týden aktivit s názvem Voda nad zlato, který by naše žáky i pracovníky na otázky spojené s vodou upozornil. Jenže množství našich aktivit rostlo jako z vody, a tak byly brzy z týdne jednoho týdny dva.

Kompozice na téma Voda – Hana Sobotková

Kompozice na téma Voda – Hana Sobotková

„Principem všech věcí je voda, z vody je vše a vše se do vody vrací.“

Thales z Milétu (*624 př. n. l. – † okolo 548 př. n. l.)

Pojďme si tedy připomenout, jak to všechno bylo – a vezměme to z jedné vody na čisto. Již v předstihu se v hodinách dějepisu hovořilo o tom, kterak nedostatek vody zamával s životem starověkých civilizací a vedl často k jejich zániku, popř. odstartoval migrační vlnu. Jak daleko jsme asi od takové situace dnes?

V souladu s tématem letošního Světového dne jsme obrátili svou pozornost k fungování čistíren odpadních vod. Přímo v reálu se s ním seznámily tři skupiny žáků, které se postupně se svou vychovatelkou v rámci turistického kroužku (15. 3.), nebo svými vyučujícími v rámci výuky chemie, popř. základů přírodních věd (21. 3., 23. 3.), vypravily do ČOV v Mrzkovicích. Tato čistírna ležící pár kilometrů po proudu Sázavy čistí vodu přímo ze Světlé a tedy i z areálu naší školy.

Ve středu 22. 3. čekala na žáky i pracovníky školy malá „schodová informační kampaň“. Při přesunech školními budovami se při chůzi po schodech dozvídali informace o významu vody pro život na Zemi, o druzích vody či o různých možnostech čištění odpadních vod. Podrobnější informace k tématu hospodaření s odpadovými vodami přinášela nástěnka v budově školy.

Dalším tématem týdne aktivit byla problematika hospodaření s dešťovou vodou a otázky vzniku povodní. Odpoledne 22. 3. se vypravili žáci navštěvující seminář z biologie na přednášku „Sucho a výkyvy počasí“ v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě, kde se od odborníků z teorie i praxe dozvěděli, jaké výhledy v otázkách vodních srážek nám chystají současné klimatické změny a také jakým způsobem by bylo třeba hospodařit s dešťovou vodou, abychom zmírnili případné povodně a naopak měli zdroje v obdobích sucha.

Členové turistického kroužku u ČOV v Mrzkovicích.
Ve středu 22. 3. čekala na žáky i pracovníky školy malá „ schodová informační kampaň“.
Přímo během přesunů z učebny do učebny na žáky čekala spousta důležitých informací týkajících se významu vody a hospodaření s ní.
Takto se do opakování tvarosloví pustili ve III.G.
Nástěnka nabízela podrobné informace o jednotlivých způsobech čištění odpadních vod.
Studenti navštěvující seminář z biologie měli možnost zajet do Havl. Brodu a zúčastnit se přednášky Sucho a výkyvy počasí.

K řece Sázavě se vypravili žáci I.G v rámci hodiny zeměpisu. Prozkoumali světelský limnigraf na levém břehu řeky a rozšířili si tak znalosti z oboru hydrologie. Význam vody pro život na Zemi se stal součástí výuky biologie a ekologie v gymnaziálních třídách. V rámci fyziky proběhla přednáška na téma řešení problematiky radioaktivních odpadů z JE Temelín s důrazem na kapalné odpady a jejich likvidaci. K tématu vody a její role při vzniku života na Zemi se žáci IV.G dostali i během tématického celku Astrofyzika.

Témat o hospodařením s vodou se ujaly i vyučující jazyků. V hodinách AJ ve druhém a třetím ročníku žáci rozvíjeli své mluvnické schopnosti během aktivit na téma virtuální voda. Stejně tvůrčím způsobem se k tématu voda postavila také vyučující českého jazyka – hrátky se slovní zásobou se staly prostředkem k zopakování mnohých jazykových a mluvnických kategorií. Studenti hledali rčení a ustálené metafory, aforismy i průpovídky, v nichž hraje voda hlavní roli. (Některé z nich jste objevili v prvních odstavcích tohoto článku). Díky vodě si zopakovali tvarosloví a vymysleli i nové slovo – vodofil. Možná se ujme.

Hrátky s vodou se nečekaně úspěšně začlenily i do hudební výchovy. Při poslechu skladeb inspirovaných hudbou žáci úspěšně prošli jednotlivými hudebními obdobími – od baroka až po romantismus. Také se seznámili s vodou jako pohonem hudebních nástrojů i jako hudebním médiem. Ladění pivních lahví správnou výškou vodního sloupce bylo sice poněkud časově náročným úkolem, každopádně stálo za to. Jednoduché lidové písničky zahrané kolektivně na pivní lahve byly zážitkem pro celou skupinu. Téma vody zahrnuli do svého programu i výtvarníci. Některé kompozice na téma Voda provázejí tento článek.

Kompozice na téma Voda – Michaela Svobodová

Kompozice na téma Voda – Michaela Svobodová

„Sláva je jako voda. Jednou sklenkou uhasíte žízeň. V přívalu utonete.“

Valeriu Butulescu (*1953)

Vyvrcholením celého „týdne aktivit“ byly dvě exkurze vedené do Vodního domu v Hulicích. Studenti čtyř gymnaziálních tříd a tří tříd sociálního oboru si prohlédli vnitřní i vnější expozice Vodního domu. Studenti nižších ročníků si v průběhu simulační hry Povodně uvědomili, jakým způsobem povodně vznikají a jak svým způsobem hospodaření v krajině může člověk významně snížit jejich devastační účinek. Starší žáci prošli výukovým programem Kdo je za vodou, při kterém se zamýšleli nad vlastní spotřebou vody, uvažovali nad tím, čeho by se byli schopni vzdát, kdyby měli vody k dispozici málo. Ve skupinách se seznámili s konkrétními případy problémů s vodou ve světě a hledali, jaký k nim mají vztah. Určovali, kdy je vodní krize způsobena fyzickým nedostatkem vody a kdy její nespravedlivou distribucí. Třetí částí programu měla být exkurze na hráz vodního díla Švihov. Nedokončené stavební práce nám však zhatily původní plán, a tak jsme si o výstavbě a významu přehrady povídali o pár desítek metrů dál. Místo exkurze na hráz jsme tak navštívili nedaleký Včelí svět, který nám odtajnil mnohá tajemství ze života včel. Mnohem víc se však dozvíte z následující fotogalerie.


Mgr. Eva Bernadová

Učitelka biologie, matematiky a hudební výchovy

Koordinátor environmentální výchovy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace