Cestami odpadů I.

Exkurze prvních ročníků do areálu Skládky a sběrného dvora Rozinov

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium
Publikováno:
 
30.09.2017 15:27
Poslední úprava:
 
před 6 lety
 

 


Projekt STOPPA > Cesty odpadů I.


S příchodem dalšího podzimu a nástupem nových žáků do prvního ročníku naší školy přišel čas na realizaci dalšího ročníku exkurzí do areálu Skládky a sběrného dvora Rozinov. Hospodaření s odpady je stále významnějším problémem naší současné společnosti a je na nás všech, abychom si nutnost správného hospodaření s odpady v našich domácnostech i v areálu naší školy uvědomili.

Žáci naší školy postupně prochází třemi etapami výchovy k zodpovědnému zacházení s odpady. První etapou je aktivizační a motivační hodina, při které jsou jim představeny odpady jako významná surovina, naučí se jednotlivé typy odpadu rozlišovat a dozví se, jak správně odpady třídit.

Druhou etapou je pro žáky našich prvních ročníků návštěva areálu Skládky a sběrného dvora Rozinov na jihovýchodním okraji našeho města. Tady vidí na vlastní oči, jak se s odpady, které občané Světlé vytřídí do sběrných kontejnerů, případně přivezou přímo na sběrný dvůr, dále nakládá. Navštíví také prostor skládky, kde vidí osud odpadu, který nelze dále materiálově využít, případně mu jeho „majitelé“ nedali další šanci tím, že ho bez třídění nasypali do směsných odpadových nádob.

Třetí etapou je potom exkurze druhých ročníků do Jihlavy, kde se ve firmě ASMJ seznámí s dalším osudem vytříděného odpadového papíru a plastů i z našeho regionu a během prohlídky firmy Enviropol pak poznají technologii nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči.

První navštívili areál Skládky a sběrného dvora Rozinov žáci I.G v pondělí 18. září. V chladném a větrném dni si se zájmem prohlédli hospodaření s jednotlivými druhy odpadů a poslechli výklad pana Fikara – vedoucího zdejšího pracoviště. Překvapila je čistota v areálu, náročná práce v malé třídírně odpadových plastů, množství produkovaných odpadů a samozřejmě překvapením pro ně byla i návštěva samotného tělesa skládky – pravidla pro její založení i provoz.

Stejný program čekal i na žáky tříletých oborů ve středu 27. 9. Zbývající třídy navštíví areál Skladky a sběrného dvora v následujícím týdnu. V pondělí 2. 10. se tam vystřídají I.SV a I.V a ve čtvrtek 5. října štafetu uzavře I.E. Doufejme, že tato exkurze bude pro zúčastněné studenty přínosem pro jejich další postoj k předcházení vzniku odpadů i s jejich nakládáním.


Mgr. Eva Bernadová

Učitelka biologie, matematiky a hudební výchovy

Koordinátor environmentální výchovy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace