Cesty odpadů II.

Jak jsme stopovali (nejen) odpady v Jihlavě

Agenda:
 
Gymnázium
Publikováno:
 
30.09.2017 15:40
Poslední úprava:
 
před 7 lety
 

 


Projekt STOPPA > Cesty odpadů II.


Plánované exkurze druhých ročníků do Jihlavy vyšly na nevlídné sychravé dny, ale jak se říká – neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení.

20. září 2017 se na program vypravili žáci II.G, III.G a II.SV, den poté – 21. září – vyjeli na stejná místa žáci I.G a II.V. Účastnit se měla i II.E, ale protože zájem žáků II.E byl mizivý, byla účast nabídnuta žákům ze ZŠ Komenského. Paní Chladová nabídku s radostí přijala, a tak s námi do Jihlavy nadšeně vyrazila i skupina žáků navštěvující přírodovědná praktika.

Po příjezdu do Jihlavy jsme zamířili do průmyslové čtvrti na severním okraji města s romantickým názvem Hruškové Dvory. Zde nás čekaly exkurze do dvou firem zabývajících se odpadovým hospodářstvím. Prohlídka pracoviště firmy ENVIROPOL přinesla informace o likvidaci elektroodpadu z ČR a části Polska. Žáci se seznámili s historií výstavby závodu v letech 2012–13, s použitou technologií a během prohlídky provozu viděli postup likvidace elektroodpadu, který umožňuje maximální možnou míru roztřídění použitých materiálů a jejich zpětné materiálové využití.

Druhým provozem, který jsme navštívili, byla firma ASMJ – firma se zabývá tříděním odpadového papíru a plastového odpadu z většiny území Kraje Vysočina včetně regionu Světelska. Žáci viděli technologii třídění, poznali odpad z pohledu významné suroviny a seznámili se s další cestou vytříděných surovin a jejich možného materiálového využití i znovupoužití. V praxi si tak uvědomili princip „odpadové pyramidy“ REDUCE – REUSE – RECYCLE. Zároveň si uvědomili význam prvotního třídění v domácnostech.

Po jedenácté hodině následoval přejezd do centra, kde měli žáci krátkou polední pauzu na posilnění i ohřátí, a poté jsme se pěšky přesunuli do jihlavské zoologické zahrady, kde ve 12:00 startoval odpolední program.

Během tříhodinového pobytu v ZOO Jihlava se žáci opět rozdělili na dvě skupiny. Zatímco jedna skupina si volně procházela areál zahrady, druhá skupina měla na programu devadesátiminutový výukový program Biodiverzita. Během něj se žáci seznámili s vlastním pojmem biodiverzita, s otázkami celosvětové ochrany přírody, s významem zoologických zahrad a zároveň se zamysleli nad tím, jak se i oni podílejí na zhoršování životního prostředí ohrožených druhů živočichů. Zmíněna byla např. témata kácení deštných lesů z důvodu výsadby plantáží palmy olejné či těžby nerostných surovin, desertifikace, problematika invazních druhů, znečišťování životního prostředí, nadměrný lov ryb aj. Zároveň se žáci dozvěděli o možnostech, jak alespoň malou měrou přispět ke zlepšení současné situace.

Zpět do Světlé jsme se vrátili po čtvrté hodině – unavení, ale spokojení. Akce, která patří do našeho školního projektu STOPPA a jejímž cílem bylo doplnění výuky biologie, základů přírodních věd a ekologie, přinesla žákům i pedagogickému doprovodu spoustu informací, dojmů i podnětů k zamyšlení nad lokálními i globálními problémy společnosti.


Mgr. Eva Bernadová

Učitelka biologie, matematiky a hudební výchovy

Koordinátor environmentální výchovy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace