Sokoli po 76 letech opět na svém místě

Slavnostní akt u příležitosti navrácení symbolů na budovu Sokolovny v Humpolci

Agenda:
 
Informační portál
Publikováno:
 
01.11.2017 10:14
Poslední úprava:
 
před 7 lety

Naše škola byla požádána prostřednictvím hlavního výtvarníka MgA. Milana Krajíčka o zhotovení repliky či nové skulptury sokolů na historickou budovu Sokolovny v Humpolci. Vedení TJ Jiskra Humpolec, konkrétně její stávající předseda pan Jiří Šimek se svými spolupracovníky přišel s nápadem, že by se na budovu mohlo vrátit pět symbolů sokola jako zosobnění české státnosti a vlastenectví, které byly za 2. světové války v roce 1941 zničeny německými nacisty.

MgA. Milan Krajíček pověřil tímto úkolem akademickou sochařku Sylvii Choisnel a žáky oboru Konzervování a restaurování. Byla vypsána soutěž, z níž se postupně vyprofilovaly tři návrhy sokolů. Ty posléze byly poskytnuty k posouzení vedení tělovýchovné jednoty Jiskra Humpolec, a to vybralo vítězný návrh, který vypracovala žákyně současné třídy IV. SV Zuzana Korábková.

Sokoli byli na fasádu opět usazeni v srpnu tohoto roku. Slavnostní akt u příležitosti navrácení těchto symbolů se však konal až 27. 10. 2017, v předvečer státního svátku 99. výročí vzniku Československa. Zahajovací řeč přednesl pan Jiří Šimek, který vyzdvihl mimo jiné důležitost udržování tradice a činnosti spolků. Poděkoval městu za financování této akce a velké poděkování vyslovil MgA. Milanu Krajíčkovi za zprostředkování realizace, dále paní učitelce ak. soch. Sylvii Choisnel za odborné a umělecké vedení žáků a v neposlední řadě autorce Zuzaně Korábkové, která se slavnostního aktu spolu s rodiči zúčastnila. Té také bylo uděleno slovo, ve kterém krátce prozradila něco o sobě a svých studijních a uměleckých plánech a také promluvila o průběhu návrhové realizace díla. Také byla nastíněna možnost další spolupráce s naší školou, a to hlavně v oblasti zahradní architektury či jiných realizací. Poté převzal slovo starosta města Humpolec pan Mgr. Jiří Kučera, který poděkoval funkcionářům TJ Jiskra za skvělý nápad a škole i autorce za realizaci. Krátce se k tématu vyjádřila i náčelnice župy Havlíčkovy paní Hana Horáková. Školu na této akci reprezentovala vedoucí učitelka VOŠ a SOŠUP Mgr. Alena Ratajová, která zprostředkovala zájemcům fundované informace o činnosti školy a o nabízených studijních oborech. Po slavnostním aktu následovaly prohlídky historické budovy Sokolovny a scény tradičního loutkového divadla, která v budově desetiletí sídlí. Po přípitku, kávě a občerstvení se všichni účastníci ceremonie společně vyfotografovali pod římsami se sokoly z přední části budovy.

Všichni jsme velmi vděčni za podobné příležitosti, kdy se škola a její žáci nenásilnou formou mohou prezentovat na veřejnosti a podávat příkladnou reprezentaci školy a příslušného oboru.

Článek uveřejněný na webových stránkách TJ Jiskra Humpolec:

Sokoli po 76. letech opět na svém místě.

V pátek 25. srpna 2017 ve 13 hod. bylo na kamenné sokly na fasádě sokolovny TJ Jiskra instalováno po dlouhých sedmdesáti šesti letech pět soch sokolů. Původní symboly Sokola byly zničeny německými okupanty v roce 1941. Odlitky byly zhotoveny firmou Ateliér GRAVIS, Netolice, panem Josefem Svobodou, který je i umístil na původní místa na fasádě sokolovny. Odlitky byly provedeny dle modelu zhotoveného studentkou Uměleckoprůmyslové školy ve Světlé nad Sázavou Zuzanou Korábkovou pod vedením akad. sochařky Sylvie Choisnel.

Díky přispění Města Humpolec částkou 122.000,–Kč z dotace na fasády mohla TJ Jiskra tuto akci zrealizovat.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace