Exkurze 1. ročníku výtvarných oborů v Kutné Hoře

Navštívili jsme GASK, Sv. Barbora a Dačického dům

Agenda:
 
Výtvarné
Publikováno:
 
02.12.2017 17:58
Poslední úprava:
 
před 6 lety

Druhý listopadový čtvrtek 8.11. 2017 jsme se studenty 1. V a 1. SV v rámci předmětu výtvarná příprava navštívili Kutnou Horu.

První zastávka byla v GASK, tady v Galerii Středočeského kraje. Zde jsme navštívili retrospektivní výstavu Fenomén ateliéru papír a kniha: Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana (stálá expozice moderního umění druhé poloviny 20. století nebyla z důvodu rekonstrukce otevřena). Jiří H. Kocman je zásadní postavou tzv. brněnského okruhu a jedním z nejvýraznějších představitelů konceptuálního umění v evropském kontextu. Vstoupil do uměleckého světa už v 60. letech minulého století, a to v žánrech jako stamp-art nebo mail-art. V 70. letech svou pozornost od obsahu sdělení přesunul k samotnému médiu, tedy k papíru. Po důkladném studiu technologie výroby a restaurování papíru i knihvazačství dosahuje v tvorbě autorských knih skutečného mistrovství. „Jeho zásluhou se papír a kniha stávají v českém prostředí respektovanými uměleckými disciplínami,“ vyzdvihla Kocmanův význam Renotière. Na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v roce 1998 založil Ateliér papír a kniha. Ateliérem prošlo bezmála padesát studentů, než byl v roce 2011 zrušen.

Na výstavě mohli žáci zhlédnout také dokumentární snímek, který autorka výstavy vytvořila ve spolupráci s Kamilem Zajíčkem. Byl to záznam vzpomínek absolventů tohoto jedinečného ateliéru, který ovlivnil jejich další profesní i soukromý život. Součástí návštěvy galerii byl doprovodný edukativní program určený přímo pro střední školy, který byl koncipován jako diskuse a kladl důraz na spojování souvislostí. Lektorka vedla se studenty živou debatu zaměřenou na reflexi k právě zhlédnuté výstavě a zamyšlení se nad pojmem „knižní objekt“. Cílem bylo propojení tohoto tématu do dalších oblastí života žáků a vytvoření vlastní myšlenkové mapy. Studenti pak v závěru programu přímo v prostorách galerie vytvářeli s pomocí lektorky vlastní knižní objekt.

Po návštěvě galerie následovala krátká zastávka v areálu kostela sv. Barbory doplněná výtvarnou aktivitou. Studenti měli za úkol nastudovat a naskicovat detaily této architektury. Tak si zopakovali výuku perspektivy, stínování a kompozice z předchozích hodin výtvarné přípravy přímo v plenéru.

Dalším zájmovým místem naší exkurze byl Dačického dům. Navštívili jsme tento unikátní pozdně gotický dům přístupný od sklepa po podkroví, rodiště kronikáře Mikuláše Dačického z Heslova, památku UNESCA, po krátkém obědě. Skupiny se ujala lektorka, která studenty důkladně seznámila s historií domu. Dačického dům, umístěný na svažitém náměstí na dohled od Kamenné kašny, je unikátním exponátem sám o sobě. Jeho jádro tvoří předhusitský dům, který prošel velkorysou přestavbou po roce 1500 pro utrakvistického biskupa Filipa Villanuovu a který se v polovině 16. století stal rodištěm kronikáře Mikuláše Dačického z Heslova. Studenti si mohli dům prohlédnout velmi důkladně. Uvnitř našli interaktivní expozici, která představuje organizaci UNESCO a památky na jeho seznamu u nás. Prohlídka pokračovala v Portálové síni, nazvané po kolekci gotických portálů, odkud lze vstoupit do Biskupské kaple, kdysi nejvýznamnějšího prostoru v domě. Zde se studenti seznámili s expozicí o obyvatelích domu a o příběhu unikátní gotické dlaždice nalezené v tomto prostoru. Prohlídka přízemí pak pokračovala v průchodu fotografickou reportáží Dačického domu a jeho obnovy. V proskleném dvorním atriu a suterénu domu studenti absolvovali zážitkovou expozici – v IQ parku dotykový stůl, animovaný film nebo videomapping na model chrámu sv. Barbory atd. V prvním sklepním prostoru viděli interaktivní podlahovou projekci, po níž se přechází do druhého patra sklepů, kde je ke zhlédnutí prostorová projekce Památky UNESCO v ČR. V odpoledních hodinách následoval návrat do Světlé.

Text:
Ing. Lada Slavíčková
Mg.A. Michal Chodanič
Mg.A. Aleš Jírovec

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace