Revitalizace areálu Akademie Světlá n. S.

Agenda:
 
Gymnázium
Publikováno:
 
12.12.2017 15:13
Poslední úprava:
 
před 6 lety
 

 


Projekt STOPPA > Co prozradí žáby svým „zpěvem“


Školní projekt STOPPA (Smysluplné Tvořivé Odpovědné Přírodě Prospěšné Aktivity), který na Akademii probíhá po celý kalendářní rok 2017 za finanční podpory Kraje Vysočina, měl vytyčené tři cíle – zvýšit povědomí mladé generace o přírodě v jejím nejbližším okolí, posílit zodpovědnost při nakládání s odpady a revitalizovat jihozápadní roh školního areálu.

Naším záměrem bylo přeměnit nevzhledný a zanedbaný okraj školního pozemku podél cyklostezky na druhově pestré společenstvo, které bude osídleno pestrou paletou rostlin, bude skýtat útočiště i dostatek potravy různým zástupcům živočišné říše a umožní představit žákům školy i dalším zájemcům přírodě bližší způsob hospodaření.

JZ roh areálu 9. 3. 2017 (vlevo) a poté 7. 12. 2017 (vpravo)

JZ roh areálu 9. 3. 2017 (vlevo) a poté 7. 12. 2017 (vpravo)

V průběhu letošního roku tak díky žákovským aktivitám i spolupráci s místními firmami došlo k vytvoření pruhu kvetoucí louky, výsadbě živého plotu z různých druhů keřů a vybudování dvoukomorového kompostu. Žáci také vylepšili ubytovací nabídku pro dutinové druhy pěvců výrobou a vyvěšením tří nových ptačích budek – dvě z nich si našly své obyvatele již v této hnízdní sezóně. Na své nové obyvatele čeká také „hmyzí hotel“, „ptačník“ a „broukoviště“.

Snahy o zlepšení našeho životního prostředí se promítly i do dalších částí areálu školy. Pruh kvetoucí louky jsme založili i v přírodní zahradě mezi budovami B a C, podél parkoviště na jižní straně budovy školy se na jaře zazelená pás čerstvě vysazených habrů a do krásy porostou i keře před keramickým ateliérem. Mnohé stromy areálu nesou „škvoří domky“, které nachystaly ruce našich gymnazistů, žáci keramického oboru zase vytvořili nápadité skrýše pro pozemní druhy hmyzu.

Pojďme se v obrazové kronice podívat, jak se pomalu ale jistě měnila tvář přibližně 220 m2 školního pozemku.

V polovině února 2017 ještě přikrývala budoucí bojiště vrstva sněhu.

V polovině února 2017 ještě přikrývala budoucí bojiště vrstva sněhu.

Zima byla v roce 2017 dlouhá, a když už sníh roztál, zůstala půda ještě další měsíc zmrzlá a potom zase naopak rozmáčená. Přestože jsme v polovině března vyčistili plochu od náletu dřevin a plevele, technika, která by nám pomohla rozhrnout hromadu starého kompostu, se kvůli podmáčenému terénu nemohla vydat přes travnaté hřiště, pokud ho neměla zničit. Když už by se dalo do našeho rohu dojet a s hromadou pohnout, byl zase bagr nutně třeba jinde. Museli jsme čekat.

13. března likvidují hoši z tehdejší I.G nálet dřevin, křoví a plevel.

13. března likvidují hoši z tehdejší I.G nálet dřevin, křoví a plevel.

Začátkem května (4. 5. 2017) jsme stále ještě čekali na příjezd bagru a vyčištěné území začalo opět pozvolna zarůstat.

Začátkem května (4. 5. 2017) jsme stále ještě čekali na příjezd bagru a vyčištěné území začalo opět pozvolna zarůstat.

Den „D“ nadešel 17. května. Bagr k nám dorazil v průběhu školních maturitních zkoušek a během přibližně dvou hodin byla hromada kompostu srovnána se zemí. Bohužel se zjistilo, že kompost ve spodních vrstvách není zdaleka tak rozložený, jak se zdálo na povrchu. Bylo třeba pokrýt ho ještě vrstvou zeminy – takže další čekání. Navíc při okrajích bylo třeba dorovnat terén. Nezaháleli jsme. V mezičase jsme odstranili drn z pruhu trávníku v přírodní zahradě mezi budovami B a C, kde bychom také rádi vyseli pruh květnaté louky, a odstraněným drnem jsme vyrovnávali terén v JZ rohu. Hlíny jsme se dočkali předposlední den školního roku – 29. 6.

Hromada kompostu je rozhrnuta, betonové díly jsou odvezeny. 17. 5. 2017

Hromada kompostu je rozhrnuta, betonové díly jsou odvezeny. 17. 5. 2017

Hoši z I.G pracují na odstraňování drnu v přírodní zahradě a převáží ho do JZ rohu. 6. 6. 2017

Hoši z I.G pracují na odstraňování drnu v přírodní zahradě a převáží ho do JZ rohu. 6. 6. 2017

Další hromada. Toužebně očekávaný valník hlíny dorazil 29. 6. 2017. Kompost už stihl pěkně zarůst kopřivami. Další práce budou muset počkat do podzimu.

Další hromada. Toužebně očekávaný valník hlíny dorazil 29. 6. 2017. Kompost už stihl pěkně zarůst kopřivami. Další práce budou muset počkat do podzimu.

Přes prázdniny se bohužel nepodařilo zorganizovat žádnou mimořádnou brigádu, která by zatočila s valníkem hlíny, a tak se muselo počkat do podzimu. Hromadu pěkně speklo sluníčko a stloukly letní deště. Plevel měl na čerstvém kompostu skvělé pěstební podmínky, takže do podzimu rostl jako divý. V září jsme se nestačili divit, jakou má příroda sílu. Než jsme se k hromadě s kolečky, motykami a lopatami dostali, připomínal pruh pozemku divokou džungli. Jedno zářijové odpoledne se napjaly veškeré síly studentů tehdy již II.G a soustředily se na jediný cíl – zlikvidovat plevel a porazit hromadu. V zápalu boje jsme úplně zapomněli fotit. Zatímco děvčata plela zarostlý pruh v přírodní zahradě, chlapci kopali, nakládali, rozváželi a rozhrnovali, co jim síly stačily. Podařilo se.

Vlevo: Máme to – půda pro louku připravena. Vpravo: Okolo jezírka se již může osívat. 20. 9. 2017

Vlevo: Máme to – půda pro louku připravena. Vpravo: Okolo jezírka se již může osívat. 20. 9. 2017

Konečně byl terén připravený na další práce. Žáci truhlářského oboru mohli začít sestavovat dvoukomorový kompost z akátového dřeva, který měli připravený již od jara, gymnazisté mohli začít sázet keřový lem a budovat zahradní prvky pro vyšší osídlení živočichy – ptačník, broukoviště aj. Za základ ptačníku posloužily kmínky jalovců, které musely padnout kvůli rekonstrukci kanalizace v areálu minulý rok, další porci větví poskytly osikové větve zurážené během nedávné vichřice. Pro broukoviště jsme od zimy opatrovali dvě klády z pokácené osiky, která již byla napadená houbou a proschlá a pro studenty pohybující se na blízkém hřišti nebezpečná.

Díly kompostu byly připraveny již od jara.
Usazení kompostu může začít.
Šikovným truhlářům kompost pod rukama přímo rostl.
Dvě dopoledne a kompost stojí. 2. 11. 2017
Torzo kmene osiky – budoucí „broukoviště“ – putuje na své místo.
Další skupina porcuje pozůstatky vichřice a chystá tak materiál na doplnění ptačníku.
Jalovcové kmeny poslouží ptačníku za základ.
Hotovo. Pro jistotu ještě cedule s vysvětlením: „Toto není čurbes, to je ptačník“.
Zatímco hoši budovali ptačník, děvčata chystala „škvoří domky“.
Ještě je třeba vysadit pestrý živý keřový plot a osít louku.

Hotovo! Květnatá louka, lem pestrých keřů, útočiště pro hmyz, obojživelníky i ptactvo – vše je na jaro nachystáno k osídlení. Školní projekt STOPPA pomalu spěje do svého finále, ale změny, které pomohl uskutečnit, nás budou provázet i v průběhu příštích let. Ať slouží ku prospěchu přírodě i k potěše nám – lidem.

Hotovo! (2. 11. 2017)

Hotovo! (2. 11. 2017)


Mgr. Eva Bernadová

Učitelka biologie, matematiky a hudební výchovy

Koordinátor environmentální výchovy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace