Tradice se nemají porušovat

aneb další předvánoční exkurze do Vídně

Agenda:
 
Informační portál
Publikováno:
 
19.12.2017 21:10
Poslední úprava:
 
před 6 lety

Stejně jako v předešlých letech jsme navázali i letos – konkrétně 13. prosince 2017 – na tradici předvánoční exkurze do metropole na Dunaji, do v mnoha směrech inspirujícího města Vídně.

Po hladce probíhající cestě jsme se společně od výstupu na Swedenplatz prošli k chrámu svatého Štěpána, pak po Graben (Příkopech) k Michalskému náměstí, dále přes císařský palác Hofburg až téměř k Marie-Terezie platz. Na této tradiční trase jsme si prohlédli významné památky a počali nasávat adventní atmosféru. Nato jsme se kousek vrátili ke středobodu naší exkurze.

Jako vždy byla v plánu návštěva světově proslulé galerie Albertina. Každoročně se zde pořádají mimořádně úspěšné výstavy světových celebrit z historie i současnosti výtvarného umění. Letos zde je opravdový labužnický bonbónek, výstava kreseb, deskových obrazů a skic k nástěnným malbám od renesanční superstar Rafaela Santi (1483 – 1520).

Rafael Santi je vedle Leonarda da Vinci a Michelangela Buonarroti jedna z nejvýznamnějších osobností světového umění. Jako malíř a architekt pracoval především ve Florencii a Římě pro prince a papeže a stal se univerzálním géniem ryzí renesance. Neustále usiloval o rovnováhu mezi naturalistickou imitací a idealizací.

Albertina připravila první výstavu Rafaelových děl prezentovanou pouze v Rakousku. Přibližně 130 kreseb a 17 obrazů představuje průřez autorovou tvorbou ve všech důležitých obdobích, a to od raného umbrijského období (po rok 1504) přes florentské (1504 – 1508) až po římské období (1508 – 1520). Mnoho prací je z vlastní expozice galerie a další jsou zapůjčené z renomovaných sbírek. Zahrnuta jsou vrcholná díla jedinečného umělce. Výstava prezentuje průběh Rafelova myšlenkového procesu přes základní a propracované skici až ke konečné realizaci uměleckého procesu. Mistrovské kresby i obrazy slouží jako komplexní ilustrace uměleckého díla.

Výstava je uspořádána ve spolupráci galerie Albertina ve Vídni s Ashmoleam Museum v Oxfordu.

Albertina je jednou z nejvýznamnějších kompilací v oblasti moderního výtvarného umění, které je v podobě Baltimer Collection (Baltimerových sbírek). Prezentace děl je nazvána „Od Moneta po Picassa“ a zahrnuje díla impresionistických a postimpresionis­tických umělců, jako jsou Monet, Renoir, Degas, Gauguin, Cézanne, Toulouse-Lautrec. Mezi dalšími umělci jsou ve sbírce zastoupeni představitelé německého expresionismu se skupinami Die Brücke a Der Blaue Reiter a umění tzv. nové objektivnosti (Wacker, Sedlacek a Hofer). Hlubší zaměření je na díla rakouských umělců Oskara Kokoschky a Albina Egger-Lienze. Rozmanitost ruské avantgardy představují obrazy Gončarova, Maleviče a Chagalla. Prezentace je doplněna řadou Picassových děl v průřezu jeho tvorbou od raného kubistického období k zralému období ze 40. let 20. století až po pozdní experimentální období. A mnoho dalších děl od věhlasných a světově uznávaných umělců doplňuje expozici. Tuto výstavu jsme procházeli v nejvyšším patře galerie.

V přízemí galerie je nyní umístěna prezentace dokumentárních fotografií od švýcarsko-amerického fotografa Roberta Franka. Výstava s titulem „Američané“ zahrnuje fotografie pořízené mezi léty 1955 – 57, které vznikly během Frankových silničních cest po Spojených státech. Snímky osvětlují poválečný americký způsob života, všudypřítomný rasismus, násilí a konzumní kulturu. Výstava umožňuje sledovat vývoj umělcovy tvorby.

Poslední aktuální výstava Albertiny, která je umístěna v podúrovňových prostorech, je zaměřena na umění 2. poloviny 20. století. Uvádí širokou rozmanitost umění po roce 1945. V letošním ročníku jsou představeni umělci jako Anselm Kiefer, Gerhard Richter, Arnulf Rainer, Georg Baselitz, Alex Katz, Maria Lassing a další.

V dalších částech Albertiny měli studenti možnost prohlédnout si reprezentativní prostory se stálými sbírkami. Většině však již nezbývaly síly a další kapacity na dostatečné vnímání těchto artefaktů. Proto se většina vydala na prohlídku historické části Vídně či na oblíbené vánoční trhy, kterých je po celém městě nespočet.

V podvečer se větší část výpravy sešla před katedrálou svatého Štěpána a společně se vydala k výchozímu bodu, kde se setkala se zbytkem. Po krátké prodlevě jsme se nalodili do našeho autobusu a vydali se zpět k domovu.

A jak bude za rok? Uvidíme, jaké budou svody galerie, nebo vytvoříme novou koncepci předvánoční rakouské exkurze.

Foto: Petr Vampola

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace