Sociální pedagog

Kontakt a konzultační hodiny ZDE

Agenda:
 
Domov mládeže
Publikováno:
 
22.01.2018 14:51
Poslední úprava:
 
před 6 lety

Náplň práce:

 • zaměřuje se na práci s rodinami, žáky a studenty, a to nejen s problémy rizikových skupin, znevýhodněných skupin, ale v souvislosti s celou populací;
 • působí jako prostředník mezi školou (zejména domovem mládeže) a rodinou;
 • poskytuje pomoc při aktivitách ve škole, mimo školu i v rodině;
 • orientuje se na trávení volného času žáků (zejména žáků ubytovaných v domově mládeže)

Standardní činnosti sociálního pedagoga jsou např.:

 • spolupráce s praktickým lékařem pro děti a dorost, s obcemi,s OSPOD, PPP, SVP, SPC, s policií a soudy, zainteresovanými orgány;
 • zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených žáků (izolace, týrání, kriminalita …);
 • poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou ideální podmínky pro domácí přípravu žáků do školy (příprava na vyučování …);
 • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými jedinci;
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení;
 • koordinuje kariérové poradenství, spolupracuje s třídními učiteli, asistenty, žáky, úřady práce a organizacemi, které se zabývají kariérovým poradenstvím;
 • ve spolupráci s výchovným poradcem, metodikem prevence a školním psychologem pomáhá předcházet sociálně patologickým jevům ve školních kolektivech.

Konkrétní úlohou sociálního pedagoga v domově mládeže je u žáků sledovat:

 • nízkou motivaci ke vzdělávání;
 • opakovanou prospěchovou neúspěšnost;
 • nedůslednost ve školní přípravě;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůslednost rodičovského vedení;
 • sociokulturně znevýhodněné prostředí.
 • provést vstupní rozhovor, vyplnit/zpracovat vstupní dotazník, stanovit diagnózu, vypracovat písemnou zprávu z každého setkání;
 • pomáhat žákům:
  • ze sociálně slabších rodin;
  • s problémy ve vztazích s okolím;
  • kteří se obtížně orientují v emocích;
  • s nedostatečně rozvinutými sociálními kompetencemi;
  • z národnostních menšin, začleňovat je do běžného kolektivu, ale v podstatě začlenit všechny žáky, kteří jsou v současné době negativními sociálními jevy ohroženi;
 • spolupracovat s rodiči těchto žáků, nabízet/realizovat pravidelné konzultace;
 • provádět pozorování žáka v kolektivu vrstevníků;
 • zjišťovat klima v domově mládeže a ve třídách, ve spolupráci s vychovateli a příp. třídními učiteli pracovat na zlepšení klimatu ve výchovných skupinách a ve třídách;
 • zajišťovat nácvik sociálních dovedností dle potřeb dítěte.

Kontakt

Mgr. Olga Blažková

Telefon
+420 607 600 267
E-mail
blazkova@akademie-svetla.cz
Konzultační hodiny
úterý 10:20 – 10:35 (příp. po předchozí domluvě), budova A (Domov mládeže 1), 2. patro, č. dveří 216
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace