Návštěva galerie 8smička v Humpolci

Agenda:
 
Výtvarné
Publikováno:
 
21.05.2018 11:30
Poslední úprava:
 
před 6 lety

Začátkem května byla otevřena v Humpolci nová galerie 8smička. Industriální areál bývalé továrny na sukno v Kamarytově ulici v Humpolci, původně z konce 19.století, se od roku 2018 proměnil na kulturní prostor se zaměřením na české moderní a současné umění, s galerií, kavárnou, knihkupectvím a soukromou sbírkou. Objekt prošel v roce 2010 rekonstrukcí na administrativní budovu. Rekonstrukce a přestavba na novou kulturní instituci Vysočiny dle projektu OK PLAN ARCHITECTS začala na podzim 2016 a byla ukončena na jaře 2018.

Se studenty jsme zde navštívili výstavu: Pocta suknu, textil v kontextu umění. Výstavy věnované textilnímu umění a zasazené do širšího kontextu jsou v českém prostředí vzácné. Médium textilu bylo dlouhá léta chápáno jako ryze ženská doména a nejčastěji bývá spojováno s domácí tvorbou umělkyň. Textil však jako svůj vyjadřovací prostředek využívá daleko více výtvarníků. Pro některé je práce s tkaninou obohacením a výzvou, pro jiné denní rutinou. Inaugurační výstava v zóně 8smička zahrnuje podstatná díla, která vznikla v rozmezí začátku minulého století a nejaktuálnější současnosti. Představuje průřez napříč generacemi a snaží se narušit stereotypní vnímání textilu jako dekorativního užitého umění. Poukazuje na aktuální tendenci zvýšeného zájmu o toto médium a naznačuje jeho mnohovrstevnatost či nové způsoby čtení. Zároveň je poctou nejen humpoleckému suknu, ale všem textilním výtvarníkům, kteří byli dlouhá léta opomíjeni a marginalizováni.

Mezi vystavujícími umělci měli studenti možnost zhlédnout například práce od Milana Knížáka, Věry Budníkové – Špánové, Mileny Dopisové, Ondřeje Přibyla, Adély Matasové, Zorky Ságlové atd.

Souběžně s prohlídkou galerie se studenti zúčastnili workshopu Napříč materiály. Cílem bylo seznámit studenty s textilním materiálem jako takovým a jeho přesahem do výtvarného umění ¬¬- jako zdroj inspirace a sebevyjádření. Zároveň měli možnost vidět současnou přeměnu pojmu textil v umění na termín Experimentální textil (využití recyklovaných materiálů, nanovláken, celulózy apod.) Na závěr workshopu studenti psali svoji vlastní báseň inspirovanou textilem na kusy hedvábí.

Po návštěvě galerie jsme se studenty zhlédli novou architekturu, rekonstrukce ulic včetně nových typů výsadeb. Po obědě jsme navštívili humpolecký park, kde studenti kreslili momentky.

Text a foto: Lada Slavíčková, Michal Chodanič

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace