ADVENTNÍ ZÁJEZD DRÁŽĎANY A MÍŠEŇ

v úterý 11. prosince 2018 pojedeme do předvánoční Míšně a Drážďan

Agenda:
 
Informační portál
Publikováno:
 
04.10.2018 09:17
Poslední úprava:
 
před 8 měsíci
Expirace:
 
15.12.2018
Platnost tohoto příspěvku vypršela před 5 měsíci! Aktuální informace najdete na Vývěsce.

Zveme všechny zájemce na předvánoční exkurzi do Míšně a Drážďan.

Program:

  1. Prohlídka historického centra Míšně a adventních trhů, fakultativně prohlídka expozice výrobků míšeňského porcelánu (historických i současných) v místní továrně
  2. Prohlídka historického centra Drážďan a adventních trhů, fakultativně návštěva galerie Zwinger

Určeno pro žáky, studenty a pracovníky školy, případně
další zájemce

Cena zájezdu je 480,– Kč
(zahrnuje dopravu, nezahrnuje pojištění – to si
každý účastník sjednává individuálně)
Další náklady jsou individuální – jídlo, suvenýry,
jiné nákupy…

Doprava bude zajištěna autobusem (ZODOS), odjezd od školy v 6,30 hodin, návrat v cca 22,00 hodin

Kapacita zájezdu je dána kapacitou autobusu (tedy cca 50 míst), účast je podmíněna zaplacením ceny zájezdu. V případě neúčasti si přihlášený zájemce musí sehnat náhradníka, s kterým si vyřídí finanční vyrovnání.

Potřebný doklad – platný občanský průkaz nebo pas

Přihlášky najdete ve schránce u kanceláře Heleny Kotěrové Platby provedete v kabinetě u Lenky Zadinové
Při platbě obdržíte další potřebné informace o zákonných
podmínkách účasti a dalších nutných formalitách.