Za uměním a historií města Kutné Hory

Žáci prvních ročníků poznávali region

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium, Umělecké a řemeslné, Výtvarné
Publikováno:
 
14.11.2018 12:42
Poslední úprava:
 
před 4 lety

Dne 4. 10. 2018 proběhla jednodenní školní exkurze do Kutné Hory nazvaná Za uměním a historií města Kutné Hory, kde studenti ročníku I. E a I. G a dva studenti z ročníku II. G (v celkovém počtu 16) navštívili Středočeskou galerii v Kutné Hoře – GASK, kde si prohlédli stálou expozici Stavy mysli aneb Umění za obrazem.

Stálá expozice se věnuje modernímu umění 20. století a je koncipována kurátorem Richardem Drury jako tematická, proto vystavená díla nejsou chronologicky řazená.

V doprovodu předem zajištěné lektorky žáci měli možnost popovídat si o tom, co vidí na obrazech, jaké mají z vystaveného díla pocity, a snažili se obraz volně interpretovat.

Na tuto skutečnost pak navazovala sjednaná výtvarná dílna, kde si na základě jmenovitě vybraného díla Rudolfa Němce studenti pokusili prožít dobu totality. Nejenom tento autor, ale i velká řada dalších významných umělců nesměla svobodně tvořit a vystavovat. Žáci se pokusili uvědomit si, jak se tato skutečnost musela zákonitě odrážet v jejich dílech. Část této expozice se nazývá Strach a Odvaha a se strachem a odvahou (vlastním zážitkem) pak také studenti pracovali. Při fotografování sebe sama měli pak pohybem strach či odvahu vyjádřit. Tyto fotografie byly následně vytisknuty a studenti si je mohli poté vyřezat a použít jako matrici.

Vlastní tvorba studentů na základě odborného vedení zkušené galerijní pedagožky pak probíhala v kombinaci několika výtvarných technik, jako jsou již zmíněné fotografování či vytváření rastru, a končila vyřezáváním vlastní postavy z papíru. Tato jejich vlastní figura byla pak překlápěna do negativu stříkáním barev a úpravou další vrstvy, a tou bylo sprejování rastru přes figuru.

Po skončení programu v Gasku si studenti prohlédli Jezuitskou kolej zvenku včetně nově dokončených zahrad. Dále byli formou výkladu seznámeni s historií a jednotlivými atributy našich nejznámějších světců (sv. Václava, sv. Barbory apod.) přímo u kamenných soch na promenádě před kolejí.

Studenti si dále prohlédli historické město a všechny památky, jako jsou chrám sv. Barbory, Kamenná kašna, kostel sv. Jakuba a Kamenný dům.

Foto: archiv školy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace