Ve znamení boje s matematikou a češtinou

Listopadové přijímačky nanečisto 2018 v Uměleckoprůmyslové akademii

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium
Publikováno:
 
07.12.2018 08:55
Poslední úprava:
 
před 5 lety

Když jsme před čtyřmi lety poprvé nabídli žákům okolních základních škol vyzkoušet si předem záludnosti přijímacích testů, byl ohlas spíš vlažný.

Počínaje dalším rokem se situace výrazně změnila. Žáci 9. tříd si uvědomili, že jednotně zadávané přijímací zkoušky z češtiny a matematiky jsou opravdu prubířským kamenem jejich znalostí i psychické odolnosti. A tak se vždy v listopadovém i únorovém termínu sejde několik desítek zájemců. Letos testování připadlo na pátek 30. listopadu. Převahu měli žáci dvou místních ZŠ, což je zcela pochopitelné, nechyběli ale ani jednotlivci z Ledče nad Sázavou, Havlíčkova Brodu i lokalit vzdálenějších, třeba z Pelhřimova.

Nejprve přítomné pozdravil ředitel školy Ing. Martin Kubín, který je uvítal na půdě školy, seznámil je s možnostmi studia u nás i mnohými benefity pro žáky, poté jim popřál hodně úspěchů a vlastní testování mohlo začít.

Žáci rozdělení vzhledem k jejich počtu do tří učeben začali matematikou a byl to boj úporný. Z výsledků je patrné, že zdolání matematických úloh bude od žáků vyžadovat velmi intenzívní přípravu v následujících týdnech i měsících. Následný test z češtiny dopadl přece jen lépe, ale i tady je možnost zapracovat na zlepšení.

Úspěšnost v procentech * Odpovídající stupeň prospěchu Počet prací ČJ Počet prací Ma
100 – 85 % výborný 2 0
84 – 68% chvalitebný 7 0
67 – 50% dobrý 32 3
49 – 33% dostatečný 7 8
32 – 0% nedostatečný 2 41
  • Rozvržení je podle pásem stanovených Cermatem

Zájemci si budou moci zkoušku zopakovat znovu 5. února 2019. A následně mohou využít bezplatné přípravné lekce z obou předmětů. Termíny i náplň najdou na tomto odkazu

Foto: Helena Kotěrová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace