V kontaktu s přírodou

Projekt STOPPA skočil, ale v kontaktu s přírodou zůstáváme i nadále

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium, Domov mládeže, Umělecké a řemeslné, Výtvarné, Příroda v areálu školy
Publikováno:
 
22.12.2018 07:30
Poslední úprava:
 
před 2 lety

Projekt STOPPA (Smysluplné Tvořivé Odpovědmé Přírodě Prospěšné Aktivity) sice na jaře úspěšně skončil, ale v jeho duchu a tradici pokračujeme i nadále.

Válka s mnohozvířetem

Jako každý rok proběhlo v září a začátkem října proškolení žáků prvních ročníku v otázkách nakládání s odpady v rámci naší školy i ve svých domovech. Následně se jednotlivé třídy vydaly na exkurzi do areálu Skládky a sběrného dvora Rozinov, kde žáci v praxi viděli další osud tříděného a netříděného odpadu.

Budkohrátky

S blížícím se koncem vegetační sezóny bylo třeba vyčistit všechny budky, které máme ve své „správě“ – tedy 10 ptačích bungalovů v areálu školy (rorýsí ubytovny vestavěné do zateplení nepočítaje) a 28 budek v areálu zámeckého parku na druhé straně řeky. Akce se ochotně ujali žáci II.G a III.G. Pečlivě zkontrolovali a vyčistili všechny ptačí apartmány a připravili je tak opět na další sezónu.

Vyčištění budek je velmi důležité. Ptáci více jak dva roky většinou dutinu bez vyčištění neobsazují – hrozí tam napadení ptáčat různými parazity. Budka tak velice brzy ztrácí svou funkci. Pokud se naopak budka na podzim vyčistí, přes zimu vymrzne a ptáci ji s velkou radostí osidlují i další sezóny. Jdou do čistého a bezpečného.

V areálu školy jsme měli osídlené všechny budky – podělili se o ně sýkory koňadry, modřinky, špačci, vrabci domácí a v jedné dutině prokazatelně zahnízdili rorýsi. V parku byly v permanenci všechny sýkorníky a špačníky, svého nájemníka si našel i šoupálkovník, bez využití zůstaly jen 4 rehkovníky.

Zabezpečení oken spojovacích chodeb před nárazy opeřenců

Trojice žáků I.G a další trojice ze II.G se v říjnu podělily o instalaci UV samolepek do všech oken na pěti „spojovacích krčcích“ mezi jednotlivými budovami školy a na dveřích severní spojovací chodby směrem k jídelně. Byla tak ošetřena všechna skla, u kterých kdy byl nalezen pták uhynulý po nárazu do skla. Od toho okamžiku jsme zatím žádného dalšího nešťastníka neobjevili, doufejme, že to tak i zůstane.

Podle informací České společnosti ornitologické na světě uhyne po srážce s čirou nebo zrcadlící se výplní více než miliarda ptáků ročně. Kolik ptáků se takto zabije u nás v ČR, není přesně známo, odhady se pohybují okolo 1 milionu. Skla a jim podobné materiály jsou tak jednou z nejčastějších příčin úhynu ptáků. Naší snahou je, aby náš areál byl pro ptactvo bezpečným místem.

Ekologická olympiáda

Na tři dny ve druhé polovině října (24. – 26. října) vyrazila trojice nadšenců ze III.G na krajské kolo Ekologické olympiády, jejímž tématem byl Management v ochraně přírody. Soutěž, kterou v našem kraji pořádala SEV Chaloupky, se konala ve Sklenném ve Žďárských vrších a řádně prověřila zdatnost našich studentů nejen po stránce znalostí, ale i fyzických výkonů a psychické odolnosti. Díky výrazně nepříznivému počasí musel být přebudován celý program soutěže. Nejprve naše družstvo čekaly všechny teoretické zkoušky – poznávačky chráněných území podle obrázků, chráněných živočichů a rostlin, řazení důležitých událostí v oblasti ochrany přírody do číselné osy a test teoretických znalostí z oblasti ochrany přírody. Další den je v malinko příznivějších podmínkách očekával celodenní terénní úkol, kdy měli podle mapy v okolí nalézt čtyři přírodní rezervace nebo území s jiným stupněm ochrany, vyhodnotit společenstva, která se v daném území vyskytují, zhodnotit současný ochranný management jednotlivých území a u jednoho z nich jim určeného navrhnout další postup při příští údržbě tak, aby byly zohledněny požadavky chráněných organismů a cílil k jejich vyšší prosperitě. Svou práci v podvečer museli obhájit před porotou v rámci tzv. malé maturity, během níž ještě odpovídali na vylosovanou otázku z oblasti ochranářského managementu. Třetí den si pak nabyté teoretické znalosti vyzkoušeli během praktického managementu nedalekého mokřadu. Navlékli se do holin, vyfasovali hrábě, vidle, plachty a odnášeli z pobřežní podmáčené louky posekanou buřinu, aby i příští rok tu mohly vykvést orchideje a další chráněné mokřadní rostliny.

Naše družstvo bojovalo statečně, na stupně vítězů to sice nedotáhlo, ale již během přípravy na soutěž a následně i během ní si osvojili mnoho důležitých informací a poznatků o nutnosti chránit naši přírodu. Při přednáškách, které soutěž provázely, poznali mnoho zajímavých a nadšených lidí, slyšeli mnoho zajímavých informací přímo z praxe a na vlastní kůži si vyzkoušeli, že společná snaha přináší výsledky a že dobrovolnictví může hřát na duši.

Keramický dendrologický herbář

V době, kdy začalo opadávat listí, přišel jeden z kolegů s myšlenkou vytvořit na školní chodbu netradiční keramický herbář, který by zachycoval tvary listů, případně plodů našich dřevin. Rozjela se spolupráce s vyučujícími v keramickém ateliéru a podařilo se vytvořit prozatím pět keramických destiček – pět zvěčnělých druhů našich dřevin. Na jaře bude akce pokračovat. Prozatím se teoreticky ladí možné techniky výroby, domýšlí se detaily a čeká se na jaro, až vyrostou listy nové.

Údržba areálu

Během celého podzimu samozřejmě probíhala péče o výsadby v našem areálu. Žáci mnoha tříd se spolu s kolegou tělocvikářem zapojili do plení záhonů, hrabání listí i odstranění neduživých břízek z prostoru přírodní zahrady. Bylo nutné přeložit kompost z kompostéru do dvoukomorového kompostu v jihovýchodním rohu školního pozemku a také posekat kosou založenou květnatou louku. Do záhonu růží, který byl poničený během letní rekonstrukce kanalizace, bylo vysazeno 15 nových růžových keřů, nádoby u vchodů do budovy školy a budovy B byly vyšperkovány vysazenými sazenicemi vřesů.

Finanční prostředky na tyto drobné investice získáváme z třídění odpadových surovin (papíru a hliníku), který na škole probíhá. Během konce školního roku i podzimu pokračovala spolupráce s pracovníky brněnské firmy Atregia, kteří v našem areálu připravují podklady pro další revitalizaci školních pozemků. Do tohoto projektu, který bude financovat Kraj Vysočina, byla naše škola vybrána spolu s dalšími čtyřmi školami z regionu.

Přírodě na dosah

Školní rok se bohužel vyhýbá velké části vegetační sezóny. Aby žáci i během zimy mohli zůstat v kontaktu s přírodou, je jim k dispozici biologický koutek seznamující je v přibližně čtrnáctidenních intervalech s v průměru patnácti organismy žijícími v určitém biotopu. Formou obrázků s texty a vystavených přírodnin mohou postupně sbírat informace o našich spoluobyvatelích, které pozorný milovník přírody potkává někdy před svými dveřmi, za jinými z nich by však musel vyrazit do okolcích lesů, luk, na skalnaté srázy, či ke břehům vod. K dispozici je žákům i nástěnka přinášející informace z různých oblastí biologie, ochrany přírody či zdraví člověka.

Čeká nás zima – období, které v přírodě charakterizuje odpočinek, spánek a klid před další sezónou. My však spát rozhodně nehodláme. Už jsme začali se zimním krmením našich opeřených spoluobyvatel, připravujeme další ročník výukových programů pro děti z okolních mateřinek, čeká nás nový výukový pořad Planety Země a je třeba začít rozmýšlet zapojení do příštího ročníku Čisté Vysočiny. Mnozí naši šikovní výtvarníci přijali výzvu na nakreslení některého druhu sýkor pro připravovaný plakát všech sýkor světa, který vzniká pod taktovkou pracovníků České zemědělské univerzity v Praze, a to není zdaleka všechno. Držte nám palce, ať se vše daří, a můžete-li – přiložte i vy ruku k dílu přírodě na pomoc.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace