Tradiční třídní schůzky

Podzimní setkání

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium, Umělecké a řemeslné, Výtvarné
Publikováno:
 
06.11.2019 00:00
Poslední úprava:
 
před 7 měsíci
Expirace:
 
22.11.2019
Platnost tohoto příspěvku vypršela před 7 měsíci! Aktuální informace najdete na Vývěsce.

Srdečně zveme všechny rodiče a další zákonné zástupce našich žáků na podzimní třídní schůzky.

Třídní schůzky se tentokrát uskuteční ve středu 20. listopadu v 15.00 hodin v kmenových třídách žáků, kde budou třídní učitelé podávat důležité informace.

Poté mohou rodiče využít individuálních konzultací s vyučujícími jednotlivých předmětů.

Mistři z Lipnice budou k dispozici v malé zasedací místnosti. Ostatní mistři budou ve svých dílnách.

Zákonní zástupci dostanou informace o prospěchu, docházce i chování žáků. Ti, kdo se nemohou zúčastnit, si mohou vyžádat informace mailem od třídních učitelů.

Třídní důvěrníky zároveň zveme na setkání Výboru rodičů, které začíná již ve 14.30 hodin v malé zasedací místnosti.