Spolupráce středních škol

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium
Publikováno:
 
16.04.2019 16:05
Poslední úprava:
 
před 10 měsíci

Koncem února nás kontaktovala kolegyně Mgr. Kateřina Zimplová ze SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod s žádostí či prosbou prezentovat v posledních ročnících naší školy jejich pomaturitní obor Diplomovaná všeobecná sestra.

SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod je škola připravující na svoji profesi zdravotní sestry, kterých je dlouhodobě nedostatek. Tento obor je určen všem zájemcům, kteří mají dokončené středoškolské vzdělání. Obor je možno studovat denní i dálkovou formou.

Odborná vyučující Mgr. Radka Křepinská, která přijela školu prezentovat, studentům přiblížila vzdělávání a život na jejich škole. Studenti se dozvěděli o možnostech praxe, zahraničních stáží apod.

Z prezentace školy se vyklubalo velice příjemné únorové setkání, během kterého se nejen studenti dozvěděli mnoho cenného o možnostech pomaturitního studia na konkurenční střední škole. Setkání provázela příjemná atmosféra a také mnoho zajímavých dotazů z řad studentů.

Foto A. Kubínová