Otázky současné gynekologie a porodnictví

Přednáška MUDr. Tomáše Brtnického, Ph.D.

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium
Publikováno:
 
07.05.2019 11:25
Poslední úprava:
 
před 5 lety

V pátek 3. května 2019 navštívil naši školu vážený host – MUDr. Tomáš Brtnický, Ph.D.

Absolvent našeho světelského gymnázia se po téměř dvaceti letech vrátil na svou Alma mater, aby současným studentům prostřednictvím přednášky spojené s besedou předal nejnovější poznatky ze svého oboru.

MUDr. Brtnický složil v roce 2000 ve Světlé n. S. maturitní zkoušku a následně vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studií absolvoval odborné zahraniční stáže v nemocnicích a na univerzitních klinikách ve Švédsku, Velké Británií a Belgii.

Od roku 2006 pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice v Motole. Po pěti letech složil atestační zkoušku a získal tak specializovanou způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví, kterou o rok později rozšířil i na obor urogynekologie. V roce 2015 obhájil dizertační práci na téma imunoterapie karcinomu ovaria a získal tak titul Ph.D. Kromě péče o své pacienty na klinice i v soukromé ordinaci se podílí i na přípravě budoucích lékařů. Své zkušenosti z práce se studenty zúročil i při páteční besedě na naší škole, když dokázal podat i velmi náročná témata přiměřeně a srozumitelně i laickým posluchačům.

V první části své přednášky seznámil studenty s nejnovějšími poznatky v oblasti antikoncepce a s otázkami týkajícími se očkování proti rakovině děložního čípku. O vysoké aktuálnosti těchto témat svědčila soustředěná pozornost v auditoriu i následné otázky.

Druhá část přednášky se týkala největších novinek z vědecké činnosti, která ve FN Motol probíhá. MUDr. Brtnický seznámil žáky s výzkumem v oblasti transplantace dělohy, na které FN Motol spolupracuje s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Závěrečná čtvrtina přednášky seznámila žáky s robotickými operacemi v oboru gynekologie. Tato převratná technologie je v ČR dostupná jen na devíti pracovištích a máme velkou radost, že náš bývalý student patří mezi necelou dvacítku českých odborníků, kteří mohou díky robotickým operacím zachraňovat zdraví i životy svých pacientů.

Přednáška byla velmi zajímavá a pro žáky jistě i přínosná, o čemž svědčí kladné ohlasy od žáků zúčastněných tříd i dospělých posluchačů.

Děkujeme p. MUDr. Brtnickému za návštěvu a věříme, že jistě nebyl na naší škole naposledy.

Foto M. Mutl


Mgr. Eva Bernadová

Učitelka biologie, matematiky a hudební výchovy

Koordinátor environmentální výchovy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace