Den v matičce stověžaté

- exkurze čtyř tříd světelské Akademie

Agendy:
 
Informační portál , Gymnázium
Publikováno:
 
09.06.2019 07:17
Poslední úprava:
 
před 5 lety

Ve středu 22. května 2019 se vypravili žáci čtyř tříd naší školy – I.G, II.G, III.G a III.V – do našeho hlavního města, aby si doplnili teoretické informace získané během výuky o zážitky, zkušenosti a doplňující informace přímo z terénu. U Hlavního nádraží opustili autobus firmy ZODOS žáci III.V a III.G, žáci prvního a druhého ročníku gymnázia pokračovali dál do pražské Troje, kde během dopoledne navštívili ZOO Praha. Tradiční pohlídku expozic zvířat celého světa rozšířili o program s průvodcem, který byl zaměřen na nejvíce ohrožené druhy. V odpoledních hodinách se pak skupina přesunula do prostorů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Albertově. Zde žáci navštívili katedru geografie. Prohlídli si některé posluchárny, mineralogické exponáty či mapové sbírky.

Žáci III.G se pražskou MHD přesunuli do Bubenče, kde je čekala prohlídka Staré čistírny odpadních vod. Během prohlídky této národní kulturní památky se seznámili s postupem čištění odpadních vod, tak jak na našem území probíhal v prvních dvou třetinách XX. století. Prohlédli si technické vybavení a prohlídku završili projížďkou na voru po jedné ze sedimentačních nádrží.

Odpoledne pak tato skupina zavítala do Národního muzea, kde si prohlédli restaurované interiéry a zároveň navštívili výstavy 2 × 100, kde měli možnost prohlédnout si výběr z nejzajímavějších exponátů ze sbírek Národního muzea, a Česko-slovenskou / Slovensko-českou výstavu vyprávějící o relativně nedávné minulosti soužití jmenovaných národů.

Žáci III.V věnovali svůj den v Praze prohlídce historického centra Prahy k prohloubení učiva maturitního předmětu dějiny výtvarné kultury. Prohlídku Královské cesty započali stejně jako kdysi královský průvod u Prašné brány a dnešního Obecního domu (secese) a dále pokračovali Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí. Trochu si cestu k náměstí rozšířili o zastavení u prvního pražského kubistického domu (od Josefa Gočára) u Černé Matky Boží, dále o klasicistní budovu Stavovského divadla a gotické zástavby Karolina. Na Staroměstském náměstí stejně jako davy turistů obdivovali radnici s orlojem (zejména malby od Josefa Mánesa), chrám Panny Marie před Týnem, Husův pomník od Šalouna a barokní chrám sv. Mikuláše od K. Diezenhofera. Dále směřovali ke Karlovu mostu s dvěma mosteckými věžemi a sochařskými pracemi (z gotiky). Karlův most prošli s četnými zastávkami u známých barokních sousoší od Ferdinanda Brokoffa a Matyáše Bernarda Brauna. Ohromná kupole chrámu sv. Mikuláše je vedla k Malostranskému náměstí a dále Nerudovou ulicí k Pražskému hradu. Po cestě k Hradu měli možnost vidět nespočet paláců – od Morzinského v barokním stylu, přes Schwarzenberský (v renesančním), Arcibiskupský (v barokním) až k Toskánskému (v klasicistním). Tím se dostali až na Pražský hrad, kde měli naplánovanou prohlídku chrámu sv. Víta, starého královského paláce a baziliky sv. Jiří. Cestu zakončili prohlídkou královských zahrad s renesanční Míčovnou a Letohrádkem královny Anny Jagelonské. Poté se přemístili do zpět do centra, kde po vyčerpávajícím předchozím programu v nepřívětivém chladném a deštivém počasí načerpali síly na večerní představení v Národním divadle.

Před ním se všechny skupiny sešly v sutobusu, aby se převlékly do slavnostního oblečení. Návštěva baletu v Národním divadle patří k těm nejslavnostnějším událostem a je třeba se na ni patřičně upravit. Představení Marná opatrnost s hudbou Louise Josepha Ferdinanda Hérolda nepatří sice mezi nejznámější baletní díla, ale přesto nabízí kouzelnou muziku, skvělé taneční výkony a velice sympatickou a žertovnou náladu.

Když balet skončil, čekala vyčerpané žáky už pouze cesta domů zpět do Světlé a zasloužený odpočinek.

Autoři textu: Eva Bernadová (za použití podkladů Lucie Rezlerové a Leoše Poříze)


Mgr. Eva Bernadová

Učitelka biologie, matematiky a hudební výchovy

Koordinátor environmentální výchovy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace