INFORMACE K NÁSTUPU DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium, Domov mládeže, Umělecké a řemeslné, Výtvarné
Publikováno:
 
28.08.2019 11:28
Poslední úprava:
 
před 8 měsíci
Expirace:
 
05.11.2019
Platnost tohoto příspěvku vypršela před 8 měsíci! Aktuální informace najdete na Vývěsce.

Seznam tříd podle oborů:

1. A, AO, B – tříleté obory – třídní učitel Ing. Michal Hošek

  Umělecký keramik
  Umělecký truhlář a řezbář
  Zlatník a klenotník
  Aranžér – propagační grafik
  Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla (malba skla, broušení skla, hutní tvarování)
  Kameník
  Umělecký kovář a zámečník
  Ošetřovatel

1. SV – čtyřleté obory – třídní učitel Mgr. Jiří Mráček

  Uměleckořemeslné zpracování kovů (zlatníci, kováři)
  Uměleckořemeslné zpracování skla (malba skla, hutní tvarování, vitráže)
  Konzervátorství a restaurátorství
  Kamenosochařství
  Zahradní architekt
  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
  Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
  Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

1. V – čtyřleté obory – třídní učitel Mgr. Leoš Poříz

  Design interiéru – bytový architekt
  Průmyslový design

1. G – třídní učitelka Mgr. Miroslava Pavlíková

  Gymnázium

1. E – třídní učitelka Ing. Andrea Kubínová

  Sociální činnost

1. VOŠ – třídní učitelka Ing. Zdenka Šmídová

Vyšší odborná škola

PŘI NÁSTUPU DO ŠKOLY

• najdete na vchodu do budovy seznamy žáků do prvních ročníků a dále se můžete řídit směrovkami

• můžete si vyzvednout/objednat ISIC kartu

• obdržíte potvrzení o studiu

• potvrdíme vám průkazky na dopravu

• odevzdejte kopii vysvědčení z 9. třídy, příp. zprávu z pedagogicko-psychologické poradny, pokud má žák speciálně vzdělávací potřeby

• získáte seznam učebnic a pomůcek k výuce (řeší si každý vyučující)

Začátek výuky ve škole v 7.45 hodin, v dílnách podle oborů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO NOVĚ NASTUPUJÍCÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

rozvrh hodinznámkyškolní řádinfo o DM

PRO UBYTOVANÉ

Nástup žáků 1. ročníků je v neděli 1. září 2019 v čase 15 – 18 hod, vyšší ročníky 18 – 22 hod.

S sebou potřebujete 200 Kč – záloha za klíč od pokoje.

Pokud jste neodevzdali souhlas s inkasem (úhrada ubytování a stravy), příp. neuhradili jistinu, bude do 18,00 hod. k dispozici vedoucí kuchyně, u které lze ještě vše vyřídit.

PŘEJEME POKLIDNÉ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU!