Exkurze do bavorského Řezna – velká výprava za skvosty Německa.

Ani hustá mlha nemá na naše zážitky vliv.

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium, Umělecké a řemeslné, Výtvarné
Publikováno:
 
23.10.2019 09:28
Poslední úprava:
 
před 4 lety

Do Regensburku jsme se s naší školou vydali již poněkolikáté. Naposledy to bylo na podzim roku 2005. Regensburg neboli česky Řezno (latinsky Casta Regina nebo Reginum) je nádherné historické město na Dunaji, nabízí fantastický pohled na více než 2000 let starou historii. Regensburg je druhým nejstarším městem Německa a pátým největším v Bavorsku. V roce 2006 bylo historické centrum společně se čtvrtí Stadtamhof zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Regensburg je však lákavým turistickým cílem nejen díky svým historickým památkám. Město má postavení okresu a je centrem zemského obvodu Horní Falc. Bylo spádovou diecézí i pro České země před založením pražského biskupství, tedy do roku 973. Germánskému městu předcházelo keltské opidum s názvem Radasbona.

Město leží tedy v Bavorsku v nejsevernějším ohybu Dunaje, kde se do něj vlévají řeky Nába (Naab) a Řezná (Regen). Je na rozhraní čtyř oblastí – Bavorského lesa, sprašové nížiny Gäuboden, oblasti třetihorních kopců a pohoří Franská Alba.

Co je velmi pozoruhodné, to je celistvost historického jádra. Právě zde se totiž nachází více než 900 památkově chráněných domů, díky kterým bylo město zapsáno na seznam světového dědictví.

Patří k nejstarším německým městům, ve 12. – 13. století i k nejbohatším. Okolo roku 70 tu Římané založili vojenské ležení, které bylo císařem Markem Aureliem roku 179 rozšířeno na tábor legií s názvem Castra Regina = pevnost na řece Regen. Ve 4. st. tábor zničili Germáni. Od 6. století se zde začaly usidlovat bavorské kmeny a o století později přijaly křesťanství. Biskupství zde v roce 739 ustanovil svatý Bonifác, vzniklo říšské opatství nad hrobem svatého Jimrama. Za Karla Velikého se město stalo jedním ze sídelních měst Karlovců, později i městem vládců východofranské ří­še.

Ve vrcholném středověku Řezno navázalo i spojení přes Brennerský průsmyk s Benátkami. Pro nás bylo město branou na Západ. Řezno se postupně vymaňovalo z moci bavorských vévodů a v roce 1245 se stalo svobodným říšským městem. Ve 14. století jej začíná zastiňovat mohutně se rozvíjející Norimberk. V polovině 16. století město dočasně přijímá luteránské vyznání. V rozmezí let 1693 – 1802 bylo město sídlem říšského sněmu. Počátkem 19. století Regensburg ztrácí status světského svobodného knížecího města a stává se součástí mohučského arcibiskupství.

Město mělo hlavně v 9. století i mohutné vztahy s českými zeměmi. Roku 845 sem přišlo 14 českých knížat, aby se svými družiníky přijali křest. Ten připomíná pamětní deska na kostele svatého Jana. Největší význam mělo Řezno pro Čechy v počátku budování českého státu po smrti velkomoravského knížete Svatopluka I., kdy se velkolepě rozmáhá moc Přemyslovců a pokračuje christianizace. Je zde pochován i velkomoravský kníže Rostislav, právě ten, který pozval Cyrila a Metoděje. V roce 1158 zde byl korunován Vladislav II. na českého krále.

K tradičním památkám patří proslulý Kamenný most (Steinerne Brücke), který spojuje břehy řeky Dunaje. Byl vystavěn ve 12. století, a to stejným architektem jako Juditin most v Praze (předchůdce Karlova mostu). Je 330 metrů dlouhý. Dlouho se jednalo o jediný most přes Dunaj a město na něm zbohatlo z mýta. Byl vzorem i pro další české mosty – v Písku, Roudnici nad Labem.

Slavné klobásky, zv. Würstchen (buřtík), údajně vznikly při stravování dělníků na stavbě mostu. K mostu se váže i legenda, kdy se stavitelé mostu a dómu vsadili, kdo bude dříve hotov. Stavitel mostu prohrával, a tak uzavřel dohodu s ďáblem. Ten si na oplátku mohl vzít první bytost, která po novém mostě přejde. Stavitel poslal po mostě psa a stavitel dómu spáchal sebevraždu. Ovšem datace mostu a dómu naznačuje, že legenda není vůbec pravdivá. Katedrála svatého Petra – Dom St. Peter, jenž má uvnitř díky svým vitrážím neopakovatelnou a tajemnou atmosféru, představuje jedno z hlavních děl bavorské gotiky. Její věže jsou viditelné z velké dálky. Vnitřnímu prostoru dominuje žebrová klenba z 15. století. Součástí dómu je kaple Všech svatých, postavená ve 12. století severoitalskými staviteli a je inspirovaná stavbami v Ravenně.

Porta praetoria – římská stavba z dob Marka Aurélia. Je nejstarší stavbou ve městě a možná i v Bavorsku vůbec. Její stáří se odhaduje na 2000 let. Brána je součástí středověkého domu.

Římská věž (Römerturm) je pozůstatkem vévodského dvorce Wittelsbachů z počátku 13. století, který byl postaven na místě vévodské falce později využívané východofranskými králi a císaři.

Podél dlouhé jižní strany katedrály se za pár minut dostanete na Obilné náměstí s kostelem svaté Marie čili Starou kaplí (Alte Kapelle), která navazuje na svatyni z římské doby a je považována za nejstarší kostel v Bavorsku. Původní kaple hradní falce má dochovanou románskou loď a rokokovou vnitřní úpravu z poloviny 18. století. Obzvláště zajímavý je v kapli obraz Panny Marie. Byl to dar papeže Benedikta VIII. císaři Jindřichu II. k jeho korunovaci v roce 1042. Významné jsou i nové varhany od papeže Benedikta XVI. (kardinál Ratzinger) z roku 2006, které osobně vysvětil při návštěvě Řezna.

Zlatá věž je také nazývána tzv. Věží pro muže. Věže si nechávaly postavit v 2. polovině 13. století bohaté patricijské rodiny jako symbol své moci. Čím vyšší věž, tím větší prestiž. Zlatá věž má 9 pater a několikrát převyšuje sousední budovy.

Solnice byla postavená počátkem 17. století a stojí v blízkosti Kamenného mostu. Jedná se o mohutnou pětipatrovou budovu, která původně sloužila k uskladnění soli a k obchodování s ní. Ta se sem z lodí na Dunaji vykládala jeřáby. Pro svou výjimečnost je zařazena na seznam UNESCO a v současnosti je zde hlavní informační turistické centrum a obchod se suvenýry. V těsné blízkosti je i nejslavnější klobáskárna.

Goliášův dům byl vystavěn asi v polovině 13. století, vyobrazením boje Davida s Goliášem byl opatřen roku 1573.

Významnou stavbou je i zámek Thun-Taxisů (Thun und Taxis Schloss), původně byl klášterem svatého Jimrama. Ten byl v 19. století přestaven knížaty tohoto rodu na jejich sídelní místo a je obýván dodnes. Přesto je prohlídka veřejnosti umožněna. Kostel svatého Jakuba a Gertrudy, též nazývaný Skotský kostel, byl založen irskými misionáři v 11. století a později byl v držení benediktinských skotských mnichů. Jedná se o třílodní baziliku s třemi apsidami a dvěma východními věžemi. Nejvýznamnějším architektonickým prvkem kostela je severní portál, jenž je zdoben figurálními plastikami. Z 12. století pochází pouze tympanon, archivolty a ostění. Ostatní prvky sem byly dodány z jiných gotických staveb během renesance. Tympanon vyobrazuje středově umístěného Ježíše Krista se svatým Jakubem a Janem.

Významnou světskou stavbou je i gotická staroměstská radnice ze 14. století na bývalém Uhelném trhu. Má zajímavou fasádu s množstvím gotických architektonických prvků. Vnitřní sály jsou opředeny bohatou historií z dob fungování říšského sněmu v Řezně.

Stará lékárna (Adler-Apotheke), která se nachází nedaleko katedrály, byla založena v roce 1610 a je jednou z nejstarších lékáren ve městě. Dochoval se původní interiér i historické vybavení lékárny.

Vedle katedrály je kostel svatého Jana (Stiftskirche St. Johann) s pamětní deskou připomínající křest 14 českých knížat.

K další významným památkám patří i muzeum s chrámovým pokladem. Řezno je partnerským městem české Plzně.

S Řeznem je spojeno i mnoho významných osobností – Svatý Bonifác (zakladatel biskupství, 739), Johannes Aventinus – historik a filozof žijící a tvořící na přelomu 15. a 16. století, Don Juan de Austria – syn císaře Karla V., Johann Nepomuk Mälzel – hudebník a vynálezce metronomu, Johannes Kepler – světově proslulý astronom a matematik, který zde zemřel – je zde zřízeno jeho muzeum (Keplerhaus) a další. V historických uličkách města je mnoho pěších zón s množstvím obchůdků a butiků, kde si můžete do sytosti užít nakupování. Nabízí se zde tradiční rukodělné i moderní zboží. Zajímavé jsou zejména obchody se šperky, ručně vyráběnými textiliemi a kulinářskými specialitami. Jako suvenýr se nejčastěji kupuje domácí hořčice podle tradiční receptury rodiny Handelmaier.

K vidění je toho v Řeznu dozajista mnoho: historické budovy – kostely, radnice, římské památky, Porta Preatoria – jediná římská brána dochovaná na sever od Alp, sochy, náměstíčka, parky a zahrady. Regensburg nadchne svou pohostinnou atmosférou a jedinečným kouzlem, které přetrvává již po staletí. Město působí na mnohé své návštěvníky, ale i obyvatele jistým kouzlem genius loci.

Živoucí a zajímavou atmosférou města jsou i studenti, kterých je zde opravdu velké množství, počítá se až 25 000. I kvůli nim nebo právě pro ně je v Regensburgu vůbec největší hustota hospůdek ze všech německých měst. Nabízí se zde kromě mnoha druhů piva i bavorské speciality, ke kterým neodmyslitelně patří voňavé grilované klobásky. Zážitkem, který si turisté v Řeznu nenechávají ujít, je návštěva nejstarší „klobáskárny“ světa – Wurstkuchl – na břehu Dunaje. Ta je přímo u Kamenného mostu. Zde vám nabídnou lahodnou a do křupava grilovanou bavorskou klobásku a k tomu domácí zelí a domácí hořčici. K této pochoutce si můžete „přikousnout“ i pohled na Dunaj nebo na panorama města.

Při návštěvě Řezna je nejlepší pohybovat se pěšky nebo na kole. Z auta toho moc neuvidíte. Nejznámější je tzv. Dunajská stezka, která ústí právě v „srdci“ Regensburgu. Na cyklostezky, které vedou samotným městem, navazuje další, která vás zavede k monumentálnímu mramorovému chrámu nad Dunajem zvaným Walhalla. Na ni se můžete vydat i lodí po řece. Walhalla neboli síň mrtvých je místem, které má symbolický význam, sjednocuje mimořádné německy hovořící osobnosti z celé germánské historie. Chrám má antickou podobu řeckého parthenónu a je zaplněn sochami germánských osobností, pamětními deskami a mnoha dalšími zajímavostmi a informacemi z německy hovořících oblastí.

Sochy zde mají např. i Albert Einstein, Sophie Scholl (Bílá růže), Konrad Adenauer, nebo Johannes Brahms. Z hory, na které je chrám postaven, se navíc nabízí nádherný panoramatický pohled na údolí Dunaje. Regensburg je oblíbeným výletním místem německých i zahraničních návštěvníků – je též nazýván klenotem na Dunaji. Každý si zde přijde na své – architektura, kultura, gastronomie, wellness, aktivní dovolená, nakupování aj. Všechny pozoruhodné i všední věci dávají dohromady výjimečné a nádherné město. Téměř vše, co je v Řeznu i okolí k vidění, je exklusivní – historie, kultura, přírodní bohatství i současná společnost. To všechno se zasloužilo o to, aby byla část města zapsána do památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. O tom všem se ale můžete sami přesvědčit při své návštěvě Bavorska.

Foto A. Ratajová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace