Úspěch naší studentky na 23. ročníku točířské soutěže v Bechyni

- ve znamení džbánků, mis a váz

Agendy:
 
Informační portál , Umělecké a řemeslné, Výtvarné
Publikováno:
 
13.11.2019 09:18
Poslední úprava:
 
před 4 lety

V listopadu se každoročně na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni (dříve SPŠ keramická) koná tradiční Točířská soutěž, letos 7. – 8. 11. proběhl již její 23. ročník. Tato akce se pořádá pro střední školy, které mají ve svém vzdělávacím programu výuku keramických oborů. Bechyňská točířská soutěž je vždy na vysoké úrovni. Tak tomu bylo i v letošním ročníku, kdy se soutěže zúčastnily celkem čtyři školy, a to místní škola – SUPŠ Bechyně, SOŠ Luhačovice, SUŠ Ostrava a naše Uměleckoprůmyslová akademie Světlá nad Sázavou. Všechny školy měly své zastoupení po dvou studentech, světelská škola však vyslala pouze jednu studentku, Annu Vávrovou ze třídy III. SV, která studuje Uměleckořemeslné zpracování keramiky. Její vyučující keramiky je Mgr. Petra Sedlmajerová, jež byla též účastnicí výpravy, studentku na celou soutěž připravovala a v průběhu klání jí byla pomyslnou morální podporou a jakousi „koučkou“. Anička byla v soutěži nováčkem, proto byli všichni zvědaví, jak se jí v konkurenci ostatních škol povede. Ale Anička se ukázala jako zkušený borec, který se žádné konkurence nezalekne.

V samotné soutěži byly vyhlášeny dva soutěžní úkoly. V prvním se jednalo o vytváření džbánu a mísy dle výkresu a o volnou část, kde bylo úkolem vyrobit dle vlastního návrhu vázu na květiny z vytočených segmentů nebo domodelovanou. V tomto úkolu se Anička umístila na skvělém pátém místě s 62 body. První místo obsadila studentka SOŠ Luhačovice Markéta Halbichová, která získala celkem 82 bodů.

V druhém úkolu, nazvaném „Slepý točíř“, bylo zadáno vytvoření co nejširší mísy vytočené poslepu. Soutěžícím byly nasazeny papírové čepice a v průběhu jedné hodiny měli nekonečně mnoho pokusů na vytvoření zadaného úkolu. V tomto úkolu opět excelovala Markéta Halbichová z luhačovické školy, které se podařilo vytočit mísu o úctyhodném průměru 44,5 cm. Ostatním soutěžícím se také poměrně vedlo a průměry jejich mís se pohybovaly od 34 cm až po 42,5 cm. Studenti i porota a další účastníci výprav si při této disciplíně užili i spousty legrace.

Hodnotící komise byla sestavena z předsedy MgA. Petra Novaqueho, který je absolventem bechyňské školy, a ze zástupců pedagogů z jednotlivých zúčastněných škol. Světelská škola měla v komisi své zastoupení Mgr. Alenou Ratajovou, která je též absolventkou bechyňské keramické školy. Pan MgA. Petr Novaque měl v pátek dopoledne přednášku pro studenty školy, kde je seznamoval se svou prací designéra a s tím, jak dosáhl světového úspěchu a stal se vysoce uznávanou osobností v uměleckých kruzích.

Celá akce, tedy 23. ročník Točířské soutěže, byla pořádána v rámci oslav 135. výročí založení bechyňské keramické školy, které se slaví v letošním roce (založena roku 1884 a tím je nejstarší keramickou školou ve střední Evropě). Škola také připravila pro účastníky soutěže, studenty a pedagogy kulturní program. Nejprve to byla beseda mezi účastníky výprav, kdy se školy prezentovaly svým dosavadním vývojem, úspěchy studentů a pedagogů a vizí a záměry do budoucna. Pedagogové též mezi sebou sdíleli problémy, které je v jejich profesi tíži. Je zajímavé, že všechny problémy všech zúčastněných škol jsou stejného nebo podobného charakteru. Večer pak bylo zorganizováno posezení s keramickými písničkami, které hrála a zpívala kapela pod vedením ak. sochaře Karla Dvořáka, jenž je také absolventem místní školy, ale je též rodákem z našeho kraje. Zároveň se zde patří zmínit hlavního organizátora soutěže pana Mgr. Milana Vágnera a poděkovat mu za vstřícnost a celé náročné zajištění akce. Již nyní se jistě všichni těší na 24. ročník Točířské soutěže, který proběhne v podobném podzimním termínu v roce 2020. Tento ročník se má stát opět mezinárodním, neboť na něj přislíbili účast studenti z keramické školy v bavorském Landshutu (KFL Landshut).

Aničce přejeme do budoucího „keramického“ života mnoho krásných a zajímavých výrobků a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Foto A. Ratajová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace