Drážďanské variace

- prosincová adventní exkurze k saským sousedům

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium, Umělecké a řemeslné, Výtvarné
Publikováno:
 
19.12.2019 10:48
Poslední úprava:
 
před 4 lety

Ve středu 11. prosince 2019 vyrazil autobus plný natěšených účastníků do adventních Drážďan. Navázali jsme tak na předešlé nyní již tradiční exkurze. Jako organizátoři těchto akcí už nejsme nováčky, již několik let si tyto jednodenní akce zajišťujeme sami. Dopravu nám opět vzorně zajistila okrouhlická firma ZODOS.

Samotný program proběhl standardně – po příjezdu jsme si prošli historické centrum a zastavili se u hlavních dominant města. Cestou od parkoviště okolo Semperovy opery jsme si prošli nádvoří zámku Zwingeru, počkali jsme si na vyzvánění porcelánové lorety, která je umístěna v jednom z oken mířících do nádvoří. Samotné vnitřní prostory zámku s obrazárnou Starých mistrů jsme tentokrát nenavštívili, jelikož jsou prostory stále v rekonstrukci a jsou otevřeny pouze některé sály a v tomto adventním čase byla obrazárna zcela zaplněna uměnímchtivými návštěvníky. Světoznámý Zwinger patří mezi nejproslulejší stavby německého baroka. Se svými pavilóny a galeriemi, Korunní branou, fontánou s nymfami zvanou Nymphenbad a v neposlední řadě i se zahradou na nádvoří je oázou pro každého návštěvníka Drážďan. Součástí Zwingeru je i Sbírka porcelánu a Matematicko-fyzikální salón. V přilehlé galerijní budově zvané Semperbau se nachází již zmíněná světově proslulá obrazárna s malířskými i sochařskými skvosty. Rekonstrukce má být dokončena v průběhu příštího roku, tak pokud budeme exkurzi opět opakovat, tak již nenecháme nic náhodě a zajistíme si časové vstupenky.

Prohlídku města jsme začali u Rezidenčního zámku, pokračovali jsme přes barokní katolickou katedrálu Hofkirche, ve kterém zrovna probíhal varhanní koncert. Volným krokem jsme se přesunuli okolo proslulé zdi s Průvodem knížat. Sto jeden metrů dlouhý nástěnný obraz vytvořený z 25 000 míšeňských porcelánových kachlíků vypodobňuje panovníky rodu Wettinů v jezdeckém průvodu. Pak už je to jen skok ke chrámu Panny Marie – Frauenkirche, monumentu, který je symbolem Drážďan i připomínkou ničivého spojeneckého náletu, bombardování a následného požáru města v únoru 1945. V chrámu zrovna probíhala mše, tedy jsme prohlídku vnitřních prostor přesunuli na pozdější odpolední hodiny a začlenili do individuálního programu. Všichni jsme se ještě zastavili u pomníku německého reformátora Martina Luthera a připomněli si některá historická data a události stojící na pomezí středověku a novověku.

Tím skončila vzdělávací část programu. Odpoledne jsme se přesunuli na nejstarší německý vánoční trh – drážďanský Striezelmarkt. Jednu z hlavních atrakcí vánočního trhu představuje asi 15 m vysoká krušnohorská stupňová pyramida. Štrýcl (německy Striezel), adventní pečivo a předchůdce dnešní pravé drážďanské štoly, dal trhu jeho jméno již v pozdním středověku. Někteří účastníci v závěru akce vzali ještě útokem některá obchodní centra, takže k autobusu se většina vracela obtížena papírovými taškami.

Akce se přes mírné obtíže vydařila a již nyní přemýšlíme o opakování v příštím prosinci. Uvažujeme o tom, že první část akce bychom v budoucnu věnovali návštěvě některých saských hradů a zámků, kterých je v oblasti opravdu velké množství. V plánu máme například nedaleký zámek Moritzbug, kde se natáčela část proslulé české klasické pohádky Tři oříšky pro Popelku. Dále bychom mohli navštívit pevnost Königstein v krajině labských pískovců – Weesenstein, i středověké hrady Kriebstein a Mildenstein. Ještě se za všechny sluší poděkovat naší kolegyni Mgr. Lence Zadinové, která celou exkurzi technicky zorganizovala, ale nakonec se z osobních důvodů nemohla akce zúčastnit. Lenko, moc děkujeme.

Foto A. Ratajová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace