Výuka od pondělí 20. dubna 2020 - informace pro studenty

základní info ke studiu od tohoto data – končící ročníky, pokračující r., ubytovaní, VL

Agenda:
 
Informační portál
Publikováno:
 
20.04.2020 17:16
Poslední úprava:
 
před 8 měsíci
Expirace:
 
30.06.2020
Platnost tohoto příspěvku vypršela před 7 měsíci! Aktuální informace najdete na Vývěsce.

Informujeme Vás o skutečnosti, že od 20. 4. 2020 0:00 hod platí mimořádné opatření MZd 16184/2020–1/MIN/KAN ze dne 15. 4. 2020, kterým je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, na základním uměleckém vzdělávání, jazykovém vzdělávání a zájmovém vzdělávání věcně v nezměněném rozsahu jako v usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 201, vyhlášené pod č. 74/2020 Sb., kterým vláda zakázala osobní přítomnost žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Uvedené mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví toto usnesení vlády v plném rozsahu ruší a nahrazuje jej.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví zatím rozvolňuje opatření ohledně osobní přítomnosti pouze u studentů vysokých škol.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví bylo vládou vzato na vědomí dne 17. 4. 2020 usnesením č. 420/2020.

Další postupné rozvolňování epidemiologických opatření v oblasti školství bude probíhat podle schváleného harmonogramu MŠMT

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi. A bude probíhat obdobným způsobem, tedy pomocí mimořádných opatření MZd ČR https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/.

Pokračující ročníky studia

 1. Milí žáci a studenti, pokud se nestane něco zcela zásadního a vláda nenařídí něco nového, v tomto školním roce již do školy nenastoupíte.
 2. Klasifikace v druhém pololetí proběhne. Podrobnosti vám zašlou vaši třídní učitelé v nejbližší době.
 3. Řešení neklasifikací a nedostatečných z prvního pololetí, případně z druhého pololetí bude oznámeno aktualizací tohoto článku později. Podrobnosti budou mít k dispozici také vaši třídní učitelé, a to v nejbližší době.
 4. Nejpozději k 30. 5. vám budou uděleny čtvrtletní známky od všech vyučujících prostřednictvím bakalářů. Následně budete mít možnost opravy a v druhé polovině června uzavřeme druhé pololetí. Budete mít tedy možnost kontaktovat příslušné vyučující a požádat je o možnost doplnění nebo opravení vaší čtvrtletí známky, pokud s ní nebudete spokojeni.
 5. Doplňovací zkoušky za 1. pololetí musíte absolvovat do 12. 6. – je možné online formou již nyní.

Ubytovaní na DM

 1. Ubytovaní – informace k odubytování máte k dispozici v tomto článku: https://www.akademie-svetla.cz/vyveska/1783-ukonceni-ubytovani-v-tomto-skolnim-roce.

Výuční list pro žáky 3. ročníků maturitních oborů

 1. ZMĚNA: Žáci třetích ročníků uměleckořemeslných oborů s možností vykonání zkoušky pro získání výučního listu budete tuto zkoušku v letošním školním roce konat v září 2020 – změna vychází z rozhodnutí MŠMT.

Citace z dokumentu MŠMT: „Ve školním roce 2019/2020 mohou konat závěrečnou zkoušku žáci 3. ročníků zařazení do pokusného ověřování, kteří úspěšně ukončí 3. ročník do 31. srpna 2020. Termín závěrečné zkoušky bude v měsíci září 2020. Po ukončení závěrečné zkoušky se žákům, kteří úspěšně složili závěrečnou zkoušku, vydá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.“

Končící ročníky – VOŠ, maturitní studium, studium s výučním listem

 1. Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol a vyšších odborných škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutorium. Veškerá taková případná přítomnost bude předem domluvena vč. bližších podmínek, za kterých vaše přítomnost přichází v úvahu. Bližší informace vám zašlou vaši třídní učitelé v nejbližší době.
 2. Studenti přítomní ve škole (po předchozí domluvě) si mohou navolit oběd dle stávajících zvyklostí – minimálně den předem do 10:30. Pravidla stravování budou upřesněna. Mailem, v tomto článku, na dveřích jídelny.
 3. Nejpozději k 30. 4. vám budou uděleny čtvrtletní známky od všech vyučujících prostřednictvím bakalářů. Klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku se definitivně uzavře 22. 5. V období od 4. 5. do 22. 5. budete mít tedy možnost kontaktovat příslušné vyučující a požádat je o možnost doplnění nebo opravení vaší čtvrtletí známky, pokud s ní nebudete spokojeni.

Zejména, pokud budete mít z jednoho nebo více předmětů „prospěl“ – ekvivalent obvyklého hodnocení N nebo 5, je nutné (pokud o to máte zájem) co nejdříve kontaktovat učitele a domluvit se na dalším postupu a opravě známek.

Hodnocení (čtvrtletní i pololetní) bude složeno ze známek, které jste získali v období před jarními prázdninami ve škole + hodnocení vašeho plnění úkolů a přístupu během distančního vzdělávání. V každém případě budete připuštěni k závěrečným zkouškám/maturitě – dle vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 – pokud jste byli řádně přihlášeni k jarnímu termínu. V případě nejasností kontaktujte svého třídního učitele nebo vedení školy. Vyhláška v celém znění pod textem.

 1. V červnu se budou realizovat samotné maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria.

Státní (společné) maturitní zkoušky – didaktické testy – proběhnou 1. a 2. června 2020. Obdržíte pozvánku z Cermatu emailem. Touto formou obdržíte i bližší informace k samotné zkoušce. 1. 6. proběhnou DT z Ma a AJ. 2. 6. proběhnou DT z ČJL, NJ a RJ.

Následovat by měly 2 týdny školních maturit – od 8. června. Poté by měly proběhnout závěrečné zkoušky. V druhé polovině června bychom rádi nechali vykonat absolutoria studenty VOŠ. Termíny v tomto odstavci se mohou ještě drobně změnit.

Maturanti – podrobnosti vám zašlou vaši třídní učitelé v nejbližší době. Každopádně na státní část MZ obdržíte pozvánku – mailem případně poštou. Na školní část obdržíte pozvánku resp. informaci od třídního učitele o přesném termínu konání ústní/praktické části. Termíny ústní části MZ jsou následující:

IV.G 08. – 10. června.,

II.P 08. – 09. června.,

IV.E 10. – 12. června.,

IV.V 11. – 12. června.,

III.DS 15. – 17. června.,

IV.SV 15. – 19. června.

Absolvující ve studiu VOŠ – termín řádného termínu absolutoria je 23. 6. 2020. Zkouškové období 3. ročníků bude od 27. 4. do 22. 5.

Žáci SOŠ – vzdělání s výučním listem – termíny závěrečných zkoušek jsou: písemná část 22. 6., praktická část 23. 6., ústní část 25. – 26. 6.

Přiložené soubory

Opatření Ministerstva Zdravotnictví

Vyhláška 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna

Čestné prohlášení - neexistence příznaků