Doplňovací kolo přijímacího řízení na VŠCHT

Agendy:
 
Informační portál , Vyšší odborná škola, Výtvarné
Publikováno:
 
23.07.2020 08:36
Poslední úprava:
 
před 15 dny
Expirace:
 
10.09.2020

Děkan Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha rozhodl o otevření doplňovacího kola přijímacího řízení do čtyřletého bakalářského studijního programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl. Se specializacemi Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky, Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů a Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů.

Přihlášky do uvedeného studijního programu je možné podávat od 27. 7. do 26. 8. 2020 prostřednictvím portálu studuj.vscht.cz studuj.vscht.cz. Uchazeči budou přijímáni podle pořadí sestaveného na základě prospěchu ze střední školy. V letošním roce se upouští od konání talentové zkoušky z důvodu mimořádné situace způsobené COVID-19.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny do 5. 9. 2020 a přijatí uchazeči dostanou pokyny k zápisu prostřednictvím studijního informačního systému.

Výuka v zimním semestru začíná 14. 9. 2020