TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro školní rok 2022/2023

se budou konat 3. a 4. ledna 2022 od 9,00

Agendy:
 
Informační portál , Umělecké a řemeslné, Výtvarné
Publikováno:
 
03.11.2021 08:36
Poslední úprava:
 
před 6 měsíci
Expirace:
 
01.02.2022
Platnost tohoto příspěvku vypršela před 4 měsíci! Aktuální informace najdete na Vývěsce.

Uchazeči o výtvarné a uměleckořemeslné obory (4leté maturitní a vybrané 3leté učební obory) budou konat pouze talentovou zkoušku, jednotná přijímací zkouška se jich netýká.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.

Jedná se o obory:

VÝTVARNÉ

82–41-M/11 Design interiéru – zaměření Bytový architekt

82–41-M/04 Průmyslový design

82–42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

82–41-M/16 Kamenosochařství

82–41-M/16 Kamenosochařství – zaměření Architektura staveb v zahradách a parcích

82–41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

82–41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů – zaměření Broušení a rytí skla

82–41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů – zaměření Hutní tvarování

82–41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů – zaměření Malba skla

82–41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – zaměření Umělecké kovářství a zámečnictví

82–41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – zaměření Umělecké zlatnictví

UMĚLECKÉ A ŘEMESLNÉ – čtyřleté, maturitní

82–51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – zaměření Práce kovářské a zámečnické

82–51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – zaměření Práce truhlářské

82–51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – zaměření Práce keramické

82–51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – zaměření Práce kamenické

82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Malba skla

82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Hutní tvarování skla

82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Umělecké vitráže

82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Broušení a rytí skla

UMĚLECKÉ A ŘEMESLNÉ – tříleté, učební

82–51-H/03 Zlatník a klenotník

82–51-H/01 Umělecký kovář a zámečník

82–51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

82–51-H/04 Umělecký keramik

Termín podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021

Termín talentových zkoušek je 3. nebo 4. ledna 2022

Kritéria talentových zkoušek pro školní rok 2022/2023

Kritériem pro přijetí žáka do výtvarných, uměleckořemeslných a učebních oborů je vykonání talentové zkoušky. Talentová zkouška je anonymní. Hodnotící komise je složená z několika výtvarníků školy.

Uchazeči do výtvarných a uměleckořemeslných oborů budou hodnoceni za:

  • donesené domácí práce v tvrdých deskách v počtu min. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene – trojrozměrná díla nebudou přijímána), alespoň jedna práce bude kresebná studie (zátiší) podle reality 0 – 20 bodů
  • kresebná studie podle reality – na místě při talentových zkouškách (např. ovoce, sklenice, krabice, apod.) 0 – 20 bodů
  • modelování objektu podle reality – na místě při talentových zkouškách (např. kolíček na prádlo, matice, kladívko, apod.) 0 – 20 bodů

Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky je získání minimálně 40 bodů z 60 celkově možných.

Uchazeči do učebních oborů, pro které je podmínkou složení talentové zkoušky, budou hodnoceni za:

  • kresebná studie podle reality (např. ovoce, sklenice, krabice, apod.) 0 – 20 bodů
  • modelování objektu podle reality (např. kolíček na prádlo, matice, kladívko, apod.) 0 – 20 bodů

Hodnocení lze individuálně podpořit předložením domácích prací, příp. fotografií – max. 10 ks – viz výše

Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky je získání minimálně 20 bodů ze 40 celkově možných.

Počet přijímaných uchazečů do oboru Bytový architekt max. 16 žáků do oboru Průmyslový design max. 8 žáků do všech ostatních výtvarných oborů max. po 7 žácích do každého uměleckého a řemeslného čtyřletého maturitního oboru max. po 7 žácích do každého uměleckého a řemeslného tříletého učebního oboru max. po 7 žácích

Přiložené soubory

Přihláška pro obory s talentovou zkouškou

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace